Top banner
Vil du vide mere

Så kontakt:

Lene Toft Johansen, konsulent i Kost & Ernæringsforbundet, ljo@kost.dk, 53623024


Louise Dybdal, konsulent i KL, ldy@kl.dk, 33703952

Denne side er til dig........

der til daglig arbejder som kommunal kostkonsulent og underviser frontpersonale i hjemmplejen. Download de to små film og brug dem i din undervisning. Download plakaten og hæng den op, der hvor du underviser.

Denne side henvender sig også til dig, der som kommunal leder på ældreområdet ønsker inspiration til, hvordan der kan sættes fokus på kost og ernæring blandt ældre borgere i eget hjem.

og til dig, der som frontmedarbejder daglig kommer i de ældres hjem og som ønsker mere viden om, hvad du kan gøre, og hvor du kan søge faglig støtte, når du møder en borger, der er i risiko for at blive underernæret. 

Læs pressemeddelelsen om projektet
"Kost og ernæring"
Få materialer til oplæg om underærnering
underernæret mand

Skal du lave en powerpoint-præsentation, en artikel, et nyhedsbrev eller lignende med de 9 råd om underernæring? Så kan du her hente grafisk materiale fra projektet kvit og frit.

Om projekt "Kost og ernæring"
Fremfærd Ældre
  • Projektet er samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet, FOA og Kost & Ernæringsforbundet under Fremfærd Ældre.

Formålet er:

  • At skabe et vidensløft i forhold til frontmedarbejderen i hjemmeplejen i projektkommunerne
  • At projektet inspirerer til, hvordan andre kommuner kan arbejde med kost og ernæring blandt ældre.
  • At projektet kan pege på, hvordan der kan arbejdes med praksisnær læring og samarbejde mellem faggrupper.