Kan andre få noget ud af dit kursus?

Sådan får kollegaerne gavn af dit kursus

Hvordan bliver du klogere, når din kollega har været på kursus? Mød en afdeling, hvor de hver dag bringer hinandens kompetencer i spil.

Af Personaleweb 03/12/2014

De fleste, der har været på kursus eller efteruddannelse, kender situationen. Du kommer hjem fyldt med ny viden og inspiration. Men får du også brugt den nye viden i hverdagen – og gør dine kolleger?

Forskning viser, at vi kun bruger en begrænset del af det, vi lærer på kurser og efteruddannelser. Faktisk er helt op til 85 procent af læringsindsatsen spildt.

I Esbjerg Kommune brugte medarbejdere og ledere i 2013 i alt 3.522 dage på at deltage i de kurser, kommunen selv udbyder. Hertil kommer de dage, der bruges på kurser og videreuddannelse uden for kommunen. Hvordan sikrer vi, at vi rent faktisk får noget ud af det?

I Organisationsudvikling i Sundhed & Omsorg har de til opgave at facilitere processer, der skaber læring, forandring og udvikling. To medarbejdere fortæller, hvad de selv gør for at bringe viden og kompetencer i spil, så det ikke kun er den enkelte, men hele afdelingen der udvikler sig, for eksempel når en medarbejder har været på kursus eller uddannelse?

LÆS OGSÅ: Undgå at videndeling bliver et hurra-ord

Bruger hinanden

- Vi har indført som en fast del af vores personalemøder, som vi holder hver sjette uge, at vi på skift hver gang får en halv time til rådighed, som vi kan bruge efter behov. Her kan den enkelte vælge at tage specifikke opgaver eller emner op og dele erfaringer eller viden fra foredrag, kurser og lignende. Den enkelte prioriterer selv, hvad der skal fortælles eller videreformidles. Det kan også være en kompleks situation fra arbejdshverdagen, som man har brug for at dele, og hvor vi som kolleger kan lære af hinandens måde at håndtere situationen på, fortæller uddannelseskonsulent Pia Pedersen.

- Oplæggene på møderne giver kollegial sparring og indsigt i hinandens arbejdsområder og udfordringer. Jeg har fået et meget klart billede af, hvem der kan hvad, og dermed mulighed for at trække på de andres ressourcer, når jeg har behov for det. Og så giver det en samhørighed også at dele det, der er svært, fortsætter hun.

- På møderne lægger vi vægt på ikke kun at fortælle, hvad vi har gjort eller lært. Det vigtigste er, hvad det betyder for os fremadrettet, tilføjer uddannelseskonsulent Jonna S. Thuesen.

Det er dog langt fra kun på møder, at viden deles i afdelingen.

- Vi bruger hinanden rigtigt meget i hverdagen. Da jeg for eksempel gennemgik en uddannelse i coaching, var der mange kolleger, der gerne ville stille sig til rådighed. Det var en win-win-situation for alle: De fik løst nogle issues, og jeg fik øvet mig i at coache. Det betyder også, at vi bevæger os ind på hinandens områder, siger Jonna.

Mesterlære

- Vi erfaringsudveksler i praksis. Da jeg havde brug for at prøve at gøre noget andet i forbindelse med, at jeg skulle tilrettelægge og gennemføre et møde, tog jeg fat i en af mine kolleger, som har en uddannelse i at facilitere processer. Jeg vidste, at hun kunne noget, som jeg skulle bruge. Hun tager med ud og deltager i mødet. Du får pludselig et helt andet perspektiv på det, du laver, når der er en, der ikke ved noget om dit arbejdsområde, der kan stille de frække spørgsmål. På den måde kan jeg lære og få faglig sparring, siger Pia.

- At få ny viden og nye kompetencer er ikke altid lig med dyre kurser og uddannelser. Man kan godt selv tage på kursus, men det at se andre praktisere noget i virkeligheden og selv afprøve det, tror jeg, giver meget. Det er en form for mesterlære, fortsætter Pia.

LÆS OGSÅ: Skab rammer for jeres videndeling

Rum for videndeling

At turde dele sin viden – også det, man ikke ved - og spørge om hjælp, kræver åbenhed og tillid.

- Vi har en meget dialogbaseret mødeform og holder vores møder på en anderledes måde, der løser op for formaliteten. Vi bruger f.eks. ofte et inspirerende mødelokale, der er indrettet, så man sidder på ’barstole’ omkring et stort fælles bord. Forplejningen sørger vi selv for på skift, og det var da med til at løfte stemningen, da én for eksempel havde valgt at medbringe citronmåne og citronvand, fortæller Jonna med et glimt i øjet.

- På møderne får vi nogle gode dialoger om stort og småt. Er der en god stemning, så kan alt ske. Det gør, at det bliver et forum, hvor vi tør mere, vover mere. Outputtet er mere kreativitet, supplerer Pia.

- Mange af os skulle lige vænne os til den nye mødeform, men nu oplever vi, at det er godt at kunne bringe ting op i et åbent forum, og at vi bliver mødt, der hvor vi er, siger Jonna.

- Man kan ikke læne sig tilbage, man bliver lige rusket lidt i, men bagefter tænker man: Det var da et rigtigt godt spørgsmål, siger Pia.

Hver enkelt konsulent har mange bolde i luften. Ved løbende at spille sammen sikrer de, at boldene lander samme sted. Det vil sige, at kompetencerne samles til en helhed, som kan bæres videre ud og anvendes i resten af organisationen.

- At få stillet de undrende spørgsmål, slippe kontrollen og få noget fremadrettet feedback ud fra de kompetencer, de andre har, er med til at udvikle os, så vi bedre kan hjælpe med at udvikle andre, slutter de to.