Læring på jobbet - metoder og erfaringer

Læring på jobbet - metoder og erfaringer

Du kan lære, mens du arbejder, og arbejde, mens du lærer. Pjecerne 'Læring på jobbet - overblik' og 'Læring på jobbet - metoder og erfaringer' giver dig overblik og inspiration til at videndele og kompetencer på arbejspladsen.

Af Personaleweb 22/06/2002
KL,
KTO

'Læring på jobbet' dækker over alle de situationer i en arbejdsdag, der giver dig mulighed for at lære.

Læring finder for eksempel sted, når dit jobindhold varierer, når du får ansvar, når du deltager i projektarbejde, gennem kollegial supervision, i medarbejderudviklingssamtalen og i forbindelse med organisationsændringer.

Læs også: Læring forudsætter konstant forstyrrelse af medarbejderne

To pjecer giver overblik over læring på jobbet og indblik i 20 forskellige metoder, der fremmer læring på jobbet.

Indhold i 'Et overblik':

Pjecen sætter fokus på emnet læring på jobbet: Hvad er læring på jobbet, i hvilke jobsituationer opstår læring, hvilke barrierer er der, hvordan kan de overvindes, og hvilken effekt har læring på jobbet?

Her finder du også en definition på, hvad læring på jobbet er, og du kan læse om en række temaer, der spiller en vigtig rolle for den måde, som læringen foregår på.

Overblikket giver også konkrete eksempler på erfaring med læring på jobbet i kommunerne, og præsenterer resultaterne fra en undersøgelse blandt medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter i tolv kommuner.

Indhold i 'Metoder og erfaringer':

Pjecen beskriver, hvordan de enkelte metoder kan bruges og hvilke fordele og barrierer, der er ved metoderne til læring på jobbet. For hver metode er der en eller flere cases, der fortæller, hvordan medarbejdere i kommunerne anvender metoden.

Pjecen er delt ind i fem temaer. Under hvert tema er der forskellige metoder til at fremme læring på jobbet.

  • Tema 1 'Læring gennem jobindhold' giver inspiration til, hvordan det er muligt for medarbejderen at lære ved at få stille nye opgaver, og få feedback på, hvad der kan gøres anderledes i eksisterende opgaver.
  • I tema 2 ’Læring gennem samtaler’ er forslag til, hvordan MUS, kollegial supervision og intern undervisning kan bruges til at lære på jobbet.
  • I tema 3 ’At dele erfaringer og viden’ er der inspiration til, hvordan medarbejdere kan dele kompetencer og erfaringer gennem sidemandsoplæring, coaching og mentorordninger.
  • Tema 4 ’Samarbejde – ved fælles hjælp mod et fælles mål’ handler om, hvordan møder, projektarbejde og at arbejde i teams bruges til at dele viden og opbygge viden.
  • Tema 5 ’Forandringer, der fremmer læring’ gennemgår jobsparring, jobbytte og organisationsændringer som veje til at få nye indsigter.
Om hæftet

Hæftet er udgivet i samarbejde mellem KL og KTO i 2002.

Kontakt

Lars Daugaard, KTO, ld@kto.dk, 3347 0626

Stine Hinge-Christensen, KL, shc@kl.dk, 3370 3421

Mere inspiration: Arbejdsglæde i en kommunal verden
Balloner

Skru op for arbejdsglæde på din kommunale arbejdsplads ved hjælp af værktøjer, erfaringer og mødeguider fra projekt ’Arbejdsglæde i en kommunal verden’. Læs mere om arbejdsglæde og projektet her.