Top banner
Om projektet:

Fremfærd-projektet fandt sted i 2017 og bestod i at afdække begrebet ’koblingskompetencer’ rent teoretisk. Det arbejde blev udført af en forskergruppen fra Aalborg Universitet med professor Henning Jørgensen i spidsen.

Koblingskompetencer handler om at blive tydeligere på, hvad ens egen faglighed har af betydning for løsningen af kerneopgaven samt at have evnen til at koble denne faglighed med andre fagligheder. Koblingskompetencer er således en overbygning eller et supplement til tværfagligt samarbejde og relationel koordinering.

Download rapport om koblingskompetencer