Vi taler om kerneopgaven på arbejdspladserne

Vi taler om kerneopgaven på arbejdspladserne

En mini-undersøgelse blandt VPT's brugere peger på, at kerneopgaven bliver diskuteret på arbejdspladserne.

Af Personaleweb 06/10/2014

Der bliver arbejdet med kerneopgaven i kommuner og regioner. I hvert fald hvis man skal tro en mini-undersøgelse, som VidenPåTværs udførte blandt læserne i september. Her bad vi jer svare på seks spørgsmål om kerneopgaven på jeres arbejdsplads. 67 læsere valgte at svare, og undersøgelsen er derfor ikke på nogen måde repræsentativ, men det kan alligevel give et lille hint om, hvordan tingene forholder sig. 

Læs også: Nøglen til kerneopgave-succes: Kend dit faglige bidrag

Resultaterne viste blandt andet, at kun 22 procent svarede helt nej til, at kerneopgaven bliver diskuteret på arbejdspladsen. Det betyder, at den overvejende andel af dem, der har svaret i mini-undersøgelsen er på en arbejdsplads, hvor kerneopgaven er på tale. 

Men den præcise formulering af kerneopgavener måske ikke klar alle steder. I hvert fald svarede 43 procent, at det i høj grad står klart for dem, hvad arbejdspladsens kerneopgave er, mens 44 procent svarede i nogen grad, og syv procent svarede i lav grad. 

VidenPåTværs bad også om nogle eksempler på formuleringer af kerneopgaven på den enkelte arbejdsplads. Her er nogle af buddene, der er indsendt anonymt:

 • At muliggøre det meningsfulde liv for ældre borgere
 • Hos os er kerneopgaven trivsel , udvikling og læring hos børnene
 • Patienten i centrum
 • I relationer samskaber og udvikler vi livsduelige børn
 • HR understøtter xx kommune som arbejdsgiver i at forløse potentialet i organisationen til gavn for borgerne
 • korrekte udbetalinger til tiden
 • At give pt et værdigt liv med dialyse
 • At vores demente borgere får et værdigt liv og bliver hjulpet med de opgaver de ikke selv magter med
 • Sammen med organisationen skal vi skabe de mest optimale rammer, så arbejdspladserne kan udføre deres kerneopgave bedst muligt.
 • Omsorg
 • Undervisning 

 

 

Om spørgsmålene

Spørgsmålene blev stillet af Fremfærd og VidenPåTværs i samarbejde med lektor Ole Henning Sørensen fra Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet. 

Han forsker blandt andet i kerneopgaven og deltager i et forskerpanel, der netop nu er i gang med at afdække kernopgavens betydning i den offentlige sektor som forskningsfelt.

67 af VPT læsere valgte at svare på undersøgelsen, og den er derfor på ingen måde repræsentativ, men kan dog give et fingerpeg.