TRIO

TRIO-samarbejdet – hvad er det, og hvordan gør man?

Nyt materiale fra BFA Velfærd og Offentlig administration giver inspiration til TRIO-samarbejdet og fortæller om, hvordan man kan bruge samarbejdet som uformelt sparringsforum til at vende aktuelle spørgsmål om hverdagens opgaveløsning.

Af Irene Aya Schou 03/05/2019

En TRIO består i udgangspunktet af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, men hvad laver TRIO? Hvordan får man et godt og tillidsfuldt samarbejde? Og hvad gør man, hvis der kommer bump på vejen?

Det giver nye materialer fra BFA Velfærd og Offentlig administration svaret på.

Materialet består af to små tegnede film - henholdsvis en introduktion til TRIO-samarbejdet og en vejledning til, hvordan man kan få samarbejdet på sporet, hvis der er opstået problemer. Til hver film hører et skriftligt materiale, der kan downloades.  

- Med materialet ønsker vi at introducere til TRIO-samarbejdet, fortælle om fordelene ved samarbejdet og give inspiration og værktøjer til, hvordan man kan komme i gang. Men materialet er også rettet mod TRIO’er, der enten har vanskeligt ved at komme i gang eller har vanskeligt ved at få et tidligere vellykket samarbejdet tilbage på sporet, siger Mads Kristoffer Lund, udviklingskonsulent i BFA.

Læs mere på BFA's hjemmeside og hent materialerne her

Roller, ansvar og opgaver i en TRIO

Leder:

 • Sikrer, at kerneopgaven og de konkrete arbejdsopgaver løses
 • Har ansvar for, at arbejdet er sikkert, sundt og fuldt forsvarligt, samt at f.eks. APV bliver gennemført
 • Personaleansvar og sikrer trivsel og gode arbejdsforhold

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

 • AMR har afsæt i arbejdsmiljølovgivningen og er ambassadør for arbejdsmiljøet
 • Repræsenterer medarbejderne og bringer deres viden og blik ind i TRIO.

Tillidsrepræsentant (TR)

 • Har afsæt i overenskomsterne og skal fremme rolige og gode arbejdsforhold
 • Tillidsrepræsentanten deltager med udgangspunkt i de overenskomstmæssige aftaler
 • Advokat for medlemmer

Kilder: BFA´s hæfte: "På forkant" og SL’s hæfte: Trioen – fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen”

TRIO – hvad er det?
 • TRIO består som udgangspunkt af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.
 • TRIO er ikke et formelt organ (som MED) og er hverken reguleret af lovgivning eller overenskomster. 
 • TRIO’en kan bruges som et uformelt sparringsforum, hvor medlemmerne kan vende aktuelle spørgsmål om hverdagens opgaveløsning og dele, hvad der rører sig på arbejdspladsen. 
Vidste du, at I også kan få hjælp til trioen hos SPARK?
SPARK

Trioer og lokale MED-udvalg kan søge om støtte fra SPARK til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARK og send en ansøgning her.