Demokratihjælpere i Aarhus

Kærligt skub til unge ledige: Bliv demokratimedhjælper

Unge på uddannelseshjælp i Aarhus kommer i job eller uddannelse efter ansættelse som "Demokratimedhjælpere".

Af Bettine Romme Andersen 26/09/2022

Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus har haft succes med pilotprojektet Demokratimedhjælpere, hvor de har givet unge ledige mulighed for erhvervserfaring med diverse opgaver i forbindelse med regionsråds- og kommunalvalg 2021 og folkeafstemning i 2022.

Og med et folketingsvalg på trapperne skal et nyt hold unge have samme mulighed.

- Vores formål med projektet er at kombinere det, at vi har mange praktiske opgaver i valgsekretariatet med at give nogle ledige unge mulighed for reel erhvervserfaring, siger tovholder på projektet Rikke Kildahl Brouer.

Som en del af deres ansættelse lærer de unge også om demokrati og dansk valghandling gennem et demokratikursus faciliteret af FO-Aarhus.

Og succesen er hjemme. De otte unge, som arbejdede ved regionsråds- og kommunalvalget, var fire måneder efter forløbet alle i uddannelse eller job.

Betalt arbejde og ikke bare praktik

En af nøglerne til succesen er, at de unge får en rigtig ansættelse med kontrakt på fire uger. De skal arbejde op til 20 timer og får løn for det.

- Vi har sat timetallet efter, hvad vi har opgaver til, for det skal være et reelt arbejde, hvor de unge forpligter sig over for en arbejdsgiver og skal melde sig syg, hvis de ikke kommer, fortæller Rikke Kildahl Brouer.

Og det med lønnen er en vigtig pointe.

- At nogle vil betale dem for at løse opgaverne, det betyder noget. Det gør også, at de finder en større værdi i at yde en indsats. De arbejder ikke for deres uddannelseshjælp, de arbejder for deres løn og mærker, at der er brug for dem, siger hun.

Det giver en følelse af, at man faktisk kan yde et stykke arbejde, nogen har lyst til at betale for – det er ikke bare endnu en praktik.

Ung demokratimedhjælper

Opgaverne er blandt andet at pakke valgudstyr, agere såkaldt floor walker på valgdagen, diverse kørselsopgaver og være med til fintællingen efter valget. Lønnen er en lille smule højere end uddannelseshjælpen og svarer til en studentermedhjælpers timeløn.

Mod på mere

De unge, som får tilbuddet, er på uddannelseshjælp og inden for den uddannelsesparate målgruppe. Så det er unge under 30 år, der formodes at være i beskæftigelse eller uddannelse inden for et år.

De kan have en diagnose eller en anden udfordring, som hæmmer dem. Nogle har måske siddet hjemme og spillet computer i lang tid eller er droppet ud af gymnasiet på grund af personlige udfordringer og ikke lige haft modet til at starte på noget nyt.

Deltagelsen er frivillig, og de unge får en samtale med en koordinator, som skal forberede dem på opgaver og forventninger.

- Projektet har været medvirkende til at give dem modet til at søge noget andet og komme videre. De fik oplevelsen af, at de sagtens kan at søge et job, fordi de lige havde prøvet det, siger Rikke Kildahl Brouer.

Jeg føler, der var en mening med alt det, jeg lavede. Det sad sådan hele tiden i mit baghoved; det her jeg sidder og laver nu, det har en kæmpe betydning for det hele (…) Jeg følte mig lidt som en del af noget større på en eller anden måde

Ung demokratimedhjælper

God oplevelse for begge parter

Blandt medarbejderne i valgsekretariatet, folkeregisteret og i borgerservice har der været en god modtagelse af de nye midlertidige medarbejdere.

- Vi har haft TR inde over, og opgaverne var i forvejen overarbejde, så medarbejderne har hilst de unge kræfter velkomne. Det har været forventningsafstemt på forhånd, så der ikke var nogle tanker om, at de unge kom og tog nogens arbejde, siger Rikke Kildahl Brouer.

Hun har også lavet en arbejdsplan sammen med alle de medarbejdere, som skulle involveres i de unges forløb. Og den plan har været et godt redskab til både at forberede medarbejderne, men også de unge på, hvad der ventede dem.

- Jeg har kun hørt, at medarbejderne synes, at det har været sjovt og et frisk pust at få nogle unge ind. De har hygget sig og fået nogle gode grin sammen, så det har skabt gode relationer, siger hun.

Bare utrolig gode bekendtskaber, man har fået. Og f.eks. kollegaen i folkeregistret, hun lærte mig om kørselsfradrag – wow! – men allerfedest, så gav hun mig et tip om en café, der manglede ledige hænder, og nu har jeg en prøvevagt senere i dag. Og det er takket være dem, jeg har arbejdet med, og det er jeg bare megataknemmelig for.

Ung demokratimedhjælper

Flere demokratimedhjælpere på vej

Valgtrommerne er begyndt at larme på Christiansborg, og derfor står Rikke Kildahl Brouer og de øvrige medarbejdere i valgsekretariatet også klar, så snart statsministeren trykker på den berømte knap.

- Vi gør det igen til folketingsvalget, men det bliver på nogle lidt andre præmisser, fordi vi ikke ved det i lige så god tid som til et kommunalvalg. Men vi er i dialog med jobcenteret, så de går i gang med rekrutteringen, så snart valget er udskrevet, siger tovholderen.

Projektet Demokratimedhjælpere skal desuden forsøges udbredt til andre områder af Aarhus Kommune - det kunne være til store begivenheder og events, men også spredes til andre kommuner.

Billedtekst

- De unge fortæller selv, at når de er i praktikforløb på en arbejdsplads, så oplever de nogle gange at blive betragtet som en, der godt kan undværes, mens de som demokratimedhjælper oplever, at de har reelle opgaver, og at der er brug for dem - og det er der, siger tovholder på projektet Rikke Kildahl Brouer.

Om forløbet
 • Ansættelsesperioden er 4 uger - før, under og efter valghandlingen
 • I samme periode ansættes en koordinator
 • Antal timer afhænger af den enkelte unges situation
 • Samtale med koordinator
 • 3-dages demokrati-kursus hos FO-Aarhus samt overvære byrådsmøde
 • Arbejder i Borgerservice

Eksempler på opgaver:

 • Pakning af afstemningsudstyr, kontorkasser, stemmesedler og værnemidler
 • Sortere brevstemmer
 • Agere floor walker
 • Diverse kørselsopgaver
 • Arbejde på valgdagen, fintællingsdagen og oprydningsdagene
 • Andre praktiske opgaver