Fremtidens boformer

Udviklingsprojekt skal udvikle fremtidens boformer

Et projekt under Fremfærd Særlige Behov skal over de kommende år udvikle og afprøve en række anbefalinger til god praksis i boformer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser.

Af Mia Dalby Larsen 16/01/2017
Fremfærd

Hvem gør det godt? Hvad er det, de gør? Og hvordan kan andre lære af det?

Det er tre grundlæggende spørgsmål i projektet ’Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser’, som de kommende år sætter fokus på kvalitet og god praksis på bosteder og i botilbudslignende tilbud til borgere med svære funktionsnedsættelser. Projektet gennemføres af KL og Socialpædagogernes Landsforbund i fællesskab.

Målet er at udvikle ny og kvalificeret inspiration til fremtidens boformer – enten når nye tilbud påbegyndes, når eksisterende tilbud lægges om, eller når kvaliteten på eksisterende boformer skal udvikles.

Visionær inspiration

Projektet er netop ved at gå i gang, og de to parter er netop ved at vælge en ekstern samarbejdspartner, som kan forestå i samarbejde med en række bosteder, medarbejdere og borgere at udvikle og afprøve anbefalinger, der skal tage udgangspunkt i eksisterende viden og god praksis og løfte den til visionær inspiration for fremtidens boformer.

Den eksterne samarbejdspartner skal blandt andet udvælge bosteder, hvor socialtilsynene vurderer, at der er høj kvalitet. Der skal indsamles viden om, hvad det er, der gør, at de vurderes højt, og derfra skal der udvikles en række anbefalinger. Til sidst skal anbefalingerne afprøves i andre botilbud, der ønsker at udvikle deres praksis.

Mere information

Det er KL og Socialpædagogernes Landsforbund, der sammen gennemfører projekt 'Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser'.

Projektledere og kontaktpersoner på projektet er:

Konsulent Linda Bendix, Socialpædagogerne, tlf. 7248 6865, mail: lab@sl.dk

Konsulent Rigmor Lond, KL, tlf. 3370 3238, mail: ril@kl.dk.