leder viser medarbejder mødeplan

Vejledning og to film om søgnehelligdage

Hvordan fungerer reglerne om søgnehelligdage? Det giver ’Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL’s døgndækkede ældreområde’ og to små tegnefilm svaret på.

Af Personaleweb 30/10/2012
FOA,
KL

KL og FOA har  udarbejdet denne fællesvejledning om søgnehelligdage til medarbejdere, planlæggere og ledere, der arbejder med den kommunale arbejdstidsaftale på ældreområdet (79.01).

Formålet med vejledningen er at sikre, at der ikke sker misforståelser mellem den, der laver vagtplanen, og medarbejderne i forbindelse med håndteringen af søgnehelligdage.

Vejledningen er delt op i korte afsnit, der besvarer mange spørgsmål, blandt andet spørgsmål om nedskrivning, FO og længden på søgnehelligdage.

De to film, der er lavet til vejledningen, forklarer de vigtigste pointer.

Se film 1

 

Se film 2

 

Vejledning om søgnehelligdage
Kontakt

Lis Bjørnestad, FOA, forha001@foa.dk, 4697 2626

Knud Røddik, FOA, forha001@foa.dk, 4697 2626

Gitte Lyngskjold, KL, gly@kl.dk, 3370 3370