seniorpolitik

Seniorpolitik i kommunerne

Med projektet seniorpolitik i praksis har KL og KTO undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med seniorpolitik og med Rammeaftalen om seniorpolitik.

Af Personaleweb 02/11/2007
KL,
KTO

Resultatet af undersøgelsen er samlet i rapporterne ’Kommunernes praksis for seniorpolitik – en evaluering af rammeaftalen om seniorpolitik’ og ’Seniorpolitik i praksis - en kvalitativ undersøgelse af 4 kommuners seniorpraksis.’

De er et erfarings- og videnskatalog for overenskomstens parter og et katalog, hvor ansatte, der arbejder med seniorpolitik, kan hente inspiration.

LÆS OGSÅ: Guide til senkarrieresamtale for ledere

Om ’Kommunernes praksis for seniorpolitik’

Rapporten bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor kommunerne svarede på spørgsmål om deres seniorpolitik. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2006.

Indledningen gennemgår aktualiteten af rammeaftalen om seniorpolitik og formålet med undersøgelsen, der er at undersøge, i hvilket omfang og hvordan rammeaftalen om seniorpolitik rent faktisk bruges i kommunerne.

Rammeaftalen om seniorpolitik finder du her.  

Resultaterne af undersøgelsen bliver gennemgået i sammenfatningen. Blandt andet bliver kommunerne opdelt i fire kommunetyper med hver deres tilgang til seniorpolitik: Den Seniorpolitiske Kommune, Den Personalepolitiske Kommune, Den Selektive Kommune og Den Passive Kommune.

Kapitel 1 gennemgår undersøgelsens metode og vurderer gyldigheden af resultaterne.

I kapitel 2, 3, 4 og 5 bliver undersøgelsen resultater gennemgået i detaljer.

Spørgeskemaet ligger som bilag.

Om ’Seniorpolitik i praksis’

Sammenfatningen opridser konklusionerne i rapporten. Blandt andet at fratrædelsesordninger og seniorstillinger med nedsat tid og fuld pension er de seniorordninger i henhold til rammeaftalen, som kommunerne bruger mest.

Kapitel 2 gør rede for i hvor høj grad ledere og tillidsrepræsentanter kender til deres kommunes seniorpolitik.

Kapitel 3 gennemgår hvilke seniorstillinger, der bliver indgået aftaler om i kommunerne.

Kapitel 4 handler om generationsskifteordninger, der ikke bliver brugt i særlig høj grad i kommunerne.

I kapitel 5 bliver de fire kommuners arbejde med fratrædelsesordninger belyst.

Af kapitel 6 fremgår det, at i kommunerne er kendskabet til den lokale seniorpolitik bedre end til rammeaftalen om seniorpolitik.

LÆS OGSÅ: Sådan forbereder du din senkarriere

Kapitel 7 fortæller, hvilke barrierer kommunerne oplever i forhold til deres seniorpolitik.

Det fremgår af kapitel 8, at udover seniorordninger bruger kommunerne også seniorsamtaler og seniordage i deres seniorpolitik.

Kapitel 9 gør rede for, hvilke bevæggrunde ældre medarbejdere har for at træke sig tilbage.

Kapitel 10 samler op på, hvad der også er med til at fastholde ældre medarbejdere på arbejdspladsen udover seniorordninger, seniorsamtaler og seniorsamtaler.

I kapitel 11 bliver seniorpolitikken de fire kommuner, der har været med i undersøgelsen, opridset.

Om rapporterne vedrørende seniorpolitik

Kommunernes arbejde med seniorpolitik er først undersøgt med en spørgeskemaundersøgelse, hvor de fleste af landets kommuner svarede på spørgsmål om deres seniorpolitiske praksis.

Den er fulgt op af interview med fire udvalgte kommuner.

Årstal: 2007

Udgiver: KL og KTO

Kontakt

KL, kl@kl.dk, 3370 3370

KTO, kto@kto.dk, 3311 9700