resultatløn

Resultatløn

Guiden introducerer jer for metoder og gode råd til arbejdet med resultatløn. I får idéer til, hvordan man udarbejder og anvender resultatlønsaftaler, og eksempler fra kommunale arbejdspladser, der kan give inspiration til jeres arbejde med resultatløn.

Af Personaleweb 11/10/2006
KL,
KTO

Når I beslutter jer for at anvende resultatløn, skal den aftale, I indgår, afspejle den ledelsesmæssige og lønpolitiske kultur, I har på jeres arbejdsplads. I vil derfor finde en skabelon for, hvordan I kan arbejde jer frem til en aftale, der giver mening hos jer.

Guiden er opdelt i fire faser. Erfaringen viser, at netop disse fire faser er væsentlige for en god proces og en god aftale, uafhængigt af hvilket fagområde der arbejdes med.

De 4 faser:

  1. Muligheder med resultatløn
  2. Fra idé til aftale
  3. Udformning af aftalen
  4. Evaluering

I kan vælge at gennemgå guiden fra fase et til fire, men I kan også dykke ned i særlige områder af guiden, hvis I allerede er i gang med arbejdet og mangler inspiration til en specifik fase i processen.


 

Kontakt vedrørende guiden om resultatløn

KL, kl@kl.dk, tlf. 3370-3370

KTO, kto@kto.dk, tlf. 3311-9700.