Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Evaluering af 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne'

Rapporten giver indblik i hvor langt kommunernes MED- og SU-udvalg er kommet i arbejdet med at skabe endnu mere trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Af Personaleweb 26/08/2010
KL,
KTO,
Sundhedskartellet

Rapporten beskriver resultaterne fra evalueringen af 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne'.

Formålet med evalueringen er at give overenskomstparterne et indblik i, hvor langt kommunernes MED- og SU-udvalg er kommet i arbejdet med at skabe endnu mere trivsel og sundhed på arbejdspladserne, og hvordan de er kommet dertil.

Formålet er også at få indblik i, hvordan samarbejdsudvalgene / kommunerne arbejder med at fremme trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Fokus i evalueringen er at belyse:

Hvor langt MED-udvalgene (både hoved- og lokale MED-udvalg) er kommet med implementeringen.

  • Hvordan udvalgene / kommunerne arbejder med at fremme trivsel og sundhed på arbejdspladserne, herunder med fokus på initiativer, som udspringer af aftalen, men suppleret af andre initiativer, som ligeledes forankres i MED-udvalgene?.
  • Hvilke initiativer udvalgene har taget eller vil tage.
  • Gode eksempler på særligt hensigtsmæssige processer i forbindelse med implementering af aftalen.
  • Eventuelle processuelle barrierer for implementeringen.

Hovedkonklusionerne fra evalueringen er samlet i 2. kapitel.

Tidligere undersøgelse

Det er tidligere undersøgt, hvordan SU- og MED-udvalgene arbejder med stress i 'Undersøgelse af SU- og MED-udvalgenes arbejde med stress' fra 2007.

Undersøgelsen fokuserer især på, hvordan kommunerne og regionerne arbejder med retningslinjer for stress.