Forhåndsgodkendelse til gruppeansøgninger

Forhåndsgodkendelse til gruppeansøgninger

I kan søge om en forhåndsgodkendelse af en gruppeansøgning (ved 5 eller flere ansøgere), hvis I er i tvivl om, hvorvidt Den Kommunale Kompetencefond støtter den ønskede uddannelse. En forhåndsgodkendelse er udelukkende rettet mod uddannelsens art og ikke medarbejdernes tilskudsmuligheder. I kan se de allerede forhåndsgodkendte uddannelser på organisationernes positivlister.

Det er kun muligt, at få en forhåndsgodkendelse for ansatte på én overenskomst. Er ansøgerne ansat på forskellige overenskomster, men skal deltage på samme uddannelse, skal der indsendes en ansøgning pr. overenskomst.

Den endelige godkendelse finder først sted, når der er oprettet en ansøgning, og den er er indsendt og underskrevet. Godkendelsen forudsætter, at ansøgningen indsendes før uddannelsesstart, og at den enkelte ansøger ikke allerede har anvendt de 30.000 kr. (50.000 kr. ved masteruddannelse), der årligt er til rådighed pr. medarbejder.

 

Kontaktperson

Kontaktinformation på lederen

Kontaktinformation på tillidsrepræsentant

Uddannelse


Vælg den faglige organisation
Forhandlingskartellets organisationer: Dansk Formands Forening (DFF), Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL), DSL, Frederiksberg Kommunalforening (FKF) ,Gentofte Kommunalforening (GKF), HI – Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren (HI), Kort- og Landmålingsteknikernes Forening (KLF), Maskinmestrenes Forening (MMF)


Kun én fil.
256 MB grænse.
Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods