Mellemledere skal have tid og plads til faglig ledelse

Mellemledere skal ikke drukne i drift men i gang med faglig ledelse

Hvad skal der til for, at mellemledere på landets folkeskoler har de bedste forudsætninger for at lykkes med faglig ledelse? Det er KL og Skolelederforeningen gået sammen om at undersøge i et nyt projekt.

Af Bettine Romme Andersen 30/09/2019
KL,
Skolelederforeningen

Der er i stigende grad kommet fokus på, at mellemlederne skal udøve den faglige ledelse af lærere og pædagoger på landets skoler. Men hvad skal der til for at lykkes med den opgave i en travl hverdag?

Det vil Skolelederforeningen og KL gerne blive klogere på.

Derfor har de sammen søsat et projekt, der skal fremdrage viden og gode erfaringer samt udvikle værktøjer, som mellemledere overalt i landet kan få glæde af, så de ikke drukner i drift og administration, men i højere grad bruger tid på at sparre og udvikle praksis sammen med frontpersonalet.

Fælles sprog om faglig ledelse

På nogle skoler har ledelsesteamet meget erfaring med faglig ledelse, mens man andre steder ikke er kommet så langt med at systematisere det. Og det er her, projektet har en rolle at spille, fortæller forhandlingschef og projektleder Peter Cort fra Skolelederforeningen.

- Vi vil gerne inspirere og give et fælles sprog til, hvad faglig ledelse er på de enkelte institutioner, både for medarbejdere, mellemledere og skoleledere, for ellers kan man godt tale forbi hinanden, når man taler faglig ledelse, siger han og suppleres af projektleder i KL Lisbeth Due Pedersen.

 - Vi vil gerne blive klogere på, hvad der skal til for, at opgaven bliver lidt nemmere at gå til i en mellemleders pressede hverdag, siger hun.

Konkrete erfaringer skal give viden

En del af projektet handler om at blive klogere på, hvordan faglig ledelse bliver forstået, defineret og udøvet på skolerne.

Derfor bliver der udarbejdet et vidensnotat af konsulent Malene Ringvad, mens 10 skoler i 6 kommuner bliver interviewet om deres erfaringer med faglig ledelse. I disse interview indgår personer fra forvaltninger, skoleledere, mellemledere, lærer og pædagoger.

- Vi er nysgerrige på, hvilke ønsker der er til faglig ledelse. Hvad er det, lærerne ønsker sig af deres nærmeste leder, hvad ønsker mellemlederne sig af deres øverste ledelse, og hvad ønsker skolerne sig af deres forvaltningschef? Vi prøver på den måde at få indsigter i hele ledelseskæden, siger Lisbeth Due Pedersen.

Praktikere skal udvikle hjælpeværktøjer

Den indsamlede viden og de praktiske erfaringer i kommunerne skal danne grundlag for udvikling af redskaber, som skal hjælpe mellemledere med at udøve faglig ledelse.

Redskaberne bliver udviklet af medarbejdere fra de interviewede kommuner over to hele workshop-dage.

- Redskaberne skal være enkle og brugbare, så de kan understøtte de konkrete situationer, hvor der praktiseres faglig ledelse. Og her er det vigtigt, at praktikerne er med til at udvikle dem, så de kan sige, hvad de har brug for, siger Peter Cort.

Det kan være dialogskemaer, årshjul, opfølgningsværktøjer eller lignende, som kan hjælpe mellemlederne med at strukturere, tilrettelægge og følge op på faglig ledelse.

Projektet skal udbredes

De udviklede redskaber skal afprøves på 4-6 skoler og justeres ud fra de erfaringer og tilbagemeldinger, der kommer.

Det er et mål for projektet, at viden og værktøjer bliver udbredt, så alle kommuner kan lade sig inspirere til arbejdet med faglig ledelse på skolerne.

- Viden fra projektet skal komme alle kommuner til gode, siger Lisbeth Due Pedersen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet

Skoleledelse i reformtider 2

  • Det er et AUA-projekt, der bygger videre på et projekt fra seneste overenskomstperiode, som konkluderede, at der for mellemledere på folkeskolerne kan være udfordringer med at udøve faglig ledelse.
  • Det nye projekt skal identificere udfordringerne og udvikle konkrete redskaber, som mellemlederne kan bruge i hverdagen for at lykkes med faglig ledelse.
  • Projektet skal også indsamle viden og erfaringer med samarbejdsformer, ledelsesorganiseringer og styringspraksisser på skolerne.
  • Projektet styres af KL og Skolelederforeningen i fællesskab.
Litteraturreview om faglig ledelse

Skolelederkonsulent og forfatter Malene Ringvad står bag litteraturreview om faglig ledelse i skolen.