Kunst

Lærere og museumsformidlere: Vi skal gå mere i kødet på hinanden

"Vi har haft et utroligt godt samarbejde. Han har lært en masse om museer, og jeg har lært en masse om børn". Læs citater fra evalueringen af projekt "Museet i den åbne skole".

Af Irene Aya Schou 25/11/2016

Lav klare aftaler for, hvem der er ansvarlig for hvad. Vær ærlig omkring udfordringer. Vær åbne om jeres faglige krav og præmisser. Vær ikke bange for at mene noget om de andres faglige udspil.

Det er blandt udsagnene fra lærere og museumsformidlere i "Museet i den åbne skole" - et samarbejdsprojekt mellem museer, lokale skoler og kommuner landet over.

15 skoler og 15 museer har det seneste års tid undersøgt, hvad der sker med elevernes læring, når de tages ud af klasseværelset og ind på lokale museer.

Lærer fik kuldegysninger

Generelt er deltagerne enige om, at det er meget tidskrævende at gennemføre denne type projekter, men at resultaterne står mål med indsatsen.

Som en lærer siger i evalueringen: ”Vi oplevede mange af de der øjeblikke med kuldegysning, og det er jo det, der motiverer os, når der er den der grebethed.”

En anden lærer understreger, at elevinddragelse er nøglen til et godt projekt. 

- Lad eleverne komme til. Giv plads til udfoldelse og påvirkning af forløbet, skriveren læreren i den kvantitative undersøgelse, der er blevet lavet, mens en anden lærer understreger, at projektet aldrig var blevet til noget, "hvis der ikke var givet penge."

A.P. Møller Fonden og Slots og Kulturstyrelsen har til sammen bevilliget knap to millioner kroner til projektet. Hver skole og hvert museum har fået 30.000 kroner - altså 60.000 kroner per samarbejdende enhed.

Forventningsafstemning

Også samarbejdet mellem lærer og museumsformidler er vigtigt.

- Vi lavede en meget tydelige forventningsafstemning om, hvem der skulle levere hvad, og det er tit det, der bliver sprunget over. Man går bare i gang, siger en lærer.  

Også museerne har oplevet et anderledes og mere ligeværdigt samarbejde end tidligere:

- Ofte får jeg en henvendelse fra en lærer, der siger: "Vi vil gerne male nede ved Helligdomsklipperne", og så finder jeg en løsning. Men i dette projekt har lærerne budt ind, og det er noget af det, som Åben Skole kan: At man kan byde ind på hinandens felter, siger museumsformidleren.

En anden museumsformilder mener, at skoler og museer tidligere har haft alt for stor berøringsangst.

- Det nye, jeg har lært i det her forløb, er, at skole og museum kan gå mere i kødet på hinanden og ikke være bange for at stille nogle krav til hinanden og lade sig udfordre på sin egen faglighed og de andres faglighed.

LÆS OGSÅ: Museet i den åbne skole. Hvad kan man bruge museet til?

En tredje museumsformidler pointerer, at skoleledelsen skal mere på banen, hvis 'Åben Skole' skal lykkes.

- Det bedste ville være, at skoleledelsen og museet satte sig sammen og bestemte sig for, hvad vi skulle samarbejde om f.eks. et forløb til særligt begavede/interesserede elever, sådan at man kunne svare på, hvad det ville bidrage med til skolen, museet og til samfundet. Men det er tit inde i museet, det foregår, og så får vi dem [lærerne] med som samarbejdspartnere.

Sagt af museumsformidler om samarbejdet med lærere:

- Som lærere er der tre rigtige dygtige unge lærere, som vil noget særlig med deres undervisning. De er virkelig ildsjæle og det er det, der gør det. De er megatravle og unge forældre. Det er sådan nogle, der laver så meget spændende med deres elever. Dygtige og engagerede og super positive og imødekommende, og det er virkelig skønt for mig, for det er også et pust for mig, et break fra den dagligdag vi alle er i.

- Vi har haft et utroligt godt samarbejde, han har lært en masse om museer og jeg har lært en masse om børn. Han er god til at fortælle og når vi er lidt for vilde, så sætter vi hinanden på plads.

[…]  i det her projekt, der diskuterer vi hinandens ting undervejs og det har været enormt berigende og udviklende.

Gode råd fra projektdeltagerne:

- Start tidligt og giv plads til hinandens idéer

- Vi skal ville projektet. Vi skal ville samarbejdet. Vi skal have respekt for hinandens fagligheder, Vi skal ikke være bange for kaos. Vi skal stole på vores rammesætning

- Hav klare aftaler for hvem der er ansvarlig for hvad

- Vær ærlig omkring udfordringer

 - Kræv noget fagligt af hinanden

- Vær åbne om jeres faglige krav og præmisser

- Vær ikke bange for at mene noget om de andres faglige udspil

- Keep it simple

Bag evalueringen står  ph.d. Gertrud Latif Knudsen i samarbejde med forskningsassistent ved HistorieLab, Marie Bonde Olesen.

Om "Museet i den åbne skole"
  • Projektet er et samarbejdsprojekt mellem museer, lokale skoler og kommuner landet over. 
  • Målet er at undersøge, hvad der sker med elevernes læring, når de tages ud af klasseværelset og ind på lokale museer og skabe nye eksemplariske læringsaktiviteter.
  • Museet i den åbne skole har udgangspunkt i HEART - Herning Museum of Contemporary Art - og løber frem til den 1. december 2016. 
  • Museer og skoler får 30.000 kroner hver som de kan bruge til materialer, transport eller til f.eks. at købe lærerne fri. 
  • De 15 delprojekter er lige så forskellige som behovene hos skoler, museer og ikke mindst kommuner, der er tredje part i samarbejdet.
  • I Ladby på Fyn er det f.eks. et vikingeskib, der bliver sat i spil. På Struer Museum gælder det om at finde B&O Ånden. I Morslands Historiske Museum er der skattejagt for indskolingselever, i Krydsfelt Skive lægger man op til matematik i en gammel købmandshandel og på HEART skal eleverne ud og opdage nye sider af området omkring kunstmuseet hjulpet digitalt på vej.