Sang

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger skal styrke sangglæden i folkeskolen

Musiklærere og pædagoger fra 19 kommuner får de næste tre år mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for sang og bevægelse. ”Det at arbejde med sin egen stemme giver selvtillid”, siger projektleder.

Af Irene Aya Schou 23/11/2016

- Vi har haft en kursist, som efter kurset sagde: Hvis ikke det havde været for det her kursus, så var jeg måske helt stoppet med at undervise i musik.

Sådan siger Susanne Devantier Jensen, som er projektleder hos Sangens Hus i Herning. Hun står i spidsen for et millionprojekt støttet af A.P. Møller Fonden.

Projektet, der har fået titlen ’Sang, bevægelse og læring’ foregår i tæt samarbejde med Herning Kommune og VIA University College og omfatter 340 musiklærere og pædagoger. Formålet er at give folkeskolen en ordentlig musikalsk indsprøjtning.

- Musik kan være et meget energikrævende fag at undervise i, og vi hører flere steder fra, at mange musiklærere beder om flere timer i deres andre fag og færre i musik, fordi de føler, at de bruger meget tid på at irettesætte eleverne og skabe ro, siger Susanne Devantier Jensen.

Sang giver selvtillid

Projektet er baseret på erfaringerne fra det treårige projekt ”Find din stemme” fra 2011-14 med deltagelse af over 90 midt- og vestjyske skoler. Resultaterne her var så gode, at Sangens Hus ønskede at gøre projektet nationalt.

Sangens Hus lægger vægt på at give deltagerne en række praktiske redskaber, som de kan tage direkte med hjem til deres elever og bruge. Hver musiklærer får tilknyttet en fast sangkonsulent. Desuden modtager de stemmetræning.

- Det at arbejde med sin egen stemme, har vi set, giver et løft både fagligt og personligt. Det giver mere selvtillid. En kursist fortalte, at hans kolleger havde bemærket, at han efter kurset sang kraftigere og turde synge for, når der var morgensamling, fortæller Susanne Devantier Jensen.

Refleksion er et andet nøgleord. Blandt andet får deltagerne til opgave mellem to kursusdage at skrive om deres egen musiklærertilværelse.

- Hvad har de gjort anderledes siden sidst? Hvad er lykkedes? Og hvad er ikke lykkedes? De skal læse højt for hinanden, så de hører, hvad alle de andre står med derude, siger Susanne Devantier Jensen.

Klasserumsledelse

Klasserumsledelse er et andet fokuspunkt. Det handler om, hvordan man sikrer, at eleverne ikke hænger i gardinerne, når de flyttes fra det vante klasserum til musiklokalet, hvor bongotrommer og xylofoner frister.

- Musiklærerne har tit en udfordring med at få startet undervisningen på en god måde. Her kan vi komme med ideer til, hvad de kan gøre. Det kan være, at de bruger meget tid på at forklare mundtligt i stedet for at vise, hvad eleverne skal gøre eller sidder bag klaveret og akkompagnerer i stedet for at stå ude på gulvet ved børnene, siger projektlederen.

Det er påvist, at børns selvværd vokser, når de synger sammen, og at sang og bevægelse kan bidrage til at styrke elevernes undervisningsparathed, koncentrationsevne og kropsbevidsthed.

Sang og musik styrker også de sociale kompetencer, siger Susanne Devantier Jensen.

- Man skal lytte efter de andre og indgå i et samspil. Høresansen er vores sociale sans i langt højere grad end synssansen, siger hun.

Uddannelse af musikvejledere

Projektet tilbyder musiklærere valget mellem to kompetenceforløb, der kører et helt eller halvt år. Samtidig kører et pilotprojekt, som handler om at uddanne sang- og musikvejledere på linje med dansk- og matematikvejledere.

- Det handler bl.a. om, hvordan man vejleder sine kolleger til at bruge musik og sang i undervisningen eller ved fællessamlinger, siger Susanne Devantier Jensen.

Håbet er at gøre eleverne mere trygge ved egen stemme, så de ikke kun er brugere af musik men også udøvere af musik. For musiklærerne er ønsket at give dem et klap på skulderen.

- Projektet sender et signal om, at musik også er et vigtigt fag, og at der er brug for kompetenceudvikling, siger hun.

Når projektet slutter i 2019 er håbet, at 340 lærere og pædagoger over hele landet er så fyldt op med kompetencer og musikfaglig selvtillid, at det smitter af på elevernes engagement og sangglæde.

- Som musiklærer er man kaptajn i musiklokalet. Man er rollemodel, og fra eleverne ved vi, at undervisningen bliver sjovere og mere struktureret, når lærerne er bevidste om, hvad de vil, siger Susanne Devantier Jensen.

Fakta om "Sang, bevægelse og læring"
  • A. P. Møller Fonden har bevilget 7,3 mio. kr. til at gennemføre et sangfagligt kompetenceløft af 340 musiklærere og pædagoger i folkeskolen over tre skoleår fra 2016-2019.
  • Musiklærerne fra de deltagende kommuner kan vælge mellem kursusforløb på et halvt eller et helt skoleår, som bliver udbudt hvert år i projektets løbetid.
  • Kurserne bliver afholdt regionalt via lokale sangkraftcentre under Sangens Hus.
  • 19 kommuner er med i projektet: Herning, Horsens, Ikast-Brande, Skanderborg, Skive, Thisted, Aarhus, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Svendborg, Lejre, Slagelse, Roskilde, Vallensbæk og Vordingborg kommune. Der er mulighed for at invitere flere kommuner med i løbet af projektperioden.
  • Projekt Sang, bevægelse og læring er baseret på et gennemprøvet koncept baseret på det treårige projekt ”Find din stemme” med deltagelse af over 90 midt- og vestjyske skoler.
Musiklærernes evaluering af regionalt pilotprojekt 2011-2014

"Det har været meget lærerigt og inspicerende. Min professionalisme er højnet og mine værktøjer/redskaber er udvidet. Jeg har nu mange idéer til opvarmning og indstudering af sange, og der knytter sig altid en metode til. Jeg opbygger mine timer meget mere bevidst og taler med eleverne om fokus."

Lotte Riis Snejbjerg Jensen, Brårup Skole, marts 2014

"Jeg kunne godt høre, at eleverne ikke var så gode til at synge, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Nu kan jeg uden problemer gennemføre en musiktime uden klaver. For et år siden ville det have været for stor en udfordring for mig, kun at skulle støtte mig til min egen stemme. Bevidstheden, opmærksomheden og kravene i min undervisning har fået især drengene ud af busken. Og det er på vej til at blive ok at synge solo."

Inger Lene Pedersen fra Hyldgårdsskolen, marts 2013

"Jeg er blevet mere bevidst om min egen stemme og på at få bevægelse med i undervisningen. Jeg er mere bevidst om at rette børnene, hvis de ikke rammer melodien. Jeg har fået en "stor rygsæk" med idéer. Det har givet mere selvtillid og troen på egne evner. Eleverne er mere opmærksomme, fordi de nu ved, hvor jeg vil hen med min undervisning."

Inge Houe fra Højgårdsskolen, maj 2013