Musiklærere

”Jeg har været lærer i over 30 år, og jeg har aldrig oplevet et så fantastisk kursus”

340 musiklærere og pædagoger fra 19 kommuner får de næste tre år mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for sang og bevægelse. Mød tre af dem her.

Af Irene Aya Schou 23/11/2016

Som musiklærer kan man godt føle sig som ugens gæst, når man træder ind i musiklokalet for at have musik med 1B eller 6A. Det siger Randi Hoffmann, der er musiklærer på Hannæs-Østerild Skole i Thisted Kommune.

- Musik er et udfordrende fag, fordi der er gang i den, og der skal ske så mange ting på én gang. Det kræver utrolig meget struktur og planlægning, siger hun.

Supervision og temadage

Randi Hoffmann deltager i øjeblikket i ”Sang, bevægelse og læring” – et projekt, der har til formål at give folkeskolens musikundervisning et løft og gøre eleverne mere fortrolige med deres egen stemme.

Projektet giver deltagerne en række praktiske redskaber, som de kan tage direkte med hjem til deres elever og bruge. Hver musiklærer får tilknyttet en fast sangkonsulent. Desuden modtager de stemmetræning.

Randi Hoffman har aldrig tidligere modtaget individuel sangundervisning. Samtidig får hun jævnligt supervision af en sangkonsulent og deltager på fælles kursusdage. Den cocktail er helt ideel, mener hun.  

- Jeg har været lærer i over 30 år. Jeg har aldrig oplevet et så fantastisk og inspirerende kursus, og jeg tror ikke, at jeg kommer til at opleve det igen. Man kan mærke, at der er flere midler bag det her, siger hun.

Guleroden er stemmetræning

Frede Lock Hansen er pædagog på Højboskolen i Hørning, Skanderborg Kommune. Han meldte sig til projekt ”Sang, bevægelse og læring” for at få redskaber til at blive en endnu bedre musiklærer.

- Det med at opkvalificere sig, det kan man aldrig blive for gammel til. Guleroden var også, at man opkvalificerer sin egen stemme, siger han.

Frede Lock Hansen har en bachelor i musik fra pædagogseminarium og har de seneste 2 år undervist i musik i henholdsvis 1. og 2. klasse.

Den store gevinst ved projektet er ifølge ham, at lærere og pædagoger får øvelser og værktøjer, de umiddelbart kan implementere i undervisninger, bl.a. solmisation (solfa), der er øvelser med håndtegn for sangens toner.

Nyt perspektiv på verden

- Begrebet var ikke helt nyt for mig, men det var nyt, hvordan det skulle bruges. Solfa kan bruges på en hvilken som helst grundtone. Det gør, at der er fokus på, hvor vi er henne sammen fremfor, hvad er det for en tone, eleverne skal ramme, siger han. 

Frede Lock Hansen er ikke i tvivl om, at hans opkvalificering også kommer eleverne til gode.

- Jeg kan bl.a. give børnene en større forståelse af deres egne stemmer, hvilket giver større sangglæde. Styrken ved æstetiske fag som musik er også, at der ikke er fokus på, hvad der er rigtigt eller forkert men på, hvad der er smukt og skønt. Det giver et andet perspektiv på verden, siger han.

Selvtillid og kropssprog                         

Jacob Asger Hansen er musiklærer på Broskolen i Korsør. Han underviser i musik i 1. til 5. klassetrin og er desuden en garvet guitarist. For ham betyder den individuelle sangundervisning, at han kan bruge sin krop på en anden måde i undervisningen.

- Jeg har sunget i kor, men jeg har aldrig været den store sanger. Undervisningen giver mig en selvtillid og en kropsbevidsthed, som jeg kan bruge i andre fag. Jeg gestikulerer på en anden måde, siger Jacob Asger Hansen, der foruden musik underviser i dansk og matematik.

På Broskolen er alle tre musiklærere med i projekt ”Sang, bevægelse og læring”. Det er en fordel, forklarer Jacob Asger Hansen.

- Vi vil gerne skabe en kultur på skolen, hvor musik fylder meget, og hvor alle elever kan de samme sange og metodikker f.eks. solfa-teknikken. Gennem musikken lærer man at samarbejde og koncentrere sig. Der er evidens for, at musik styrker indlevelsesevnen og gør, at eleverne bliver bedre til at danne hypoteser, siger han.

Pilotprojekt var succes

Projekt ”Sang, bevægelse og læring” er et treårigt projekt, der foregår i tæt samarbejde mellem Sangens Hus, Herning Kommune og VIA University College og omfatter 340 musiklærere og pædagoger.

Projektet bygger på et treårigt pilotprojekt ved navn ‘Find din stemme’ med musiklærere fra syv midt- og vestjyske kommuner.

Responsen fra de medvirkende musiklærere var så positiv, at kommuner fra hele landet er gået sammen om et nationalt projekt med fokus på sang og bevægelse.

Det er muligt at tilmelde sig kurset her. Næste tilmeldingsfrist er 1. juni 2017.

Fakta om "Sang, bevægelse og læring"
  • A. P. Møller Fonden har bevilget 7,3 mio. kr. til at gennemføre et sangfagligt kompetenceløft af 340 musiklærere og pædagoger i folkeskolen over tre skoleår fra 2016-2019.
  • Musiklærerne fra de deltagende kommuner kan vælge mellem kursusforløb på et halvt eller et helt skoleår, som bliver udbudt hvert år i projektets løbetid.
  • Kurserne bliver afholdt regionalt via lokale sangkraftcentre under Sangens Hus.
  • 19 kommuner er med i projektet: Herning, Horsens, Ikast-Brande, Skanderborg, Skive, Thisted, Aarhus, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Svendborg, Lejre, Slagelse, Roskilde, Vallensbæk og Vordingborg kommune. Der er mulighed for at invitere flere kommuner med i løbet af projektperioden.
  • Projekt Sang, bevægelse og læring er baseret på et gennemprøvet koncept baseret på det treårige projekt ”Find din stemme” med deltagelse af over 90 midt- og vestjyske skoler.
Om musik i folkeskolen

Faget musik er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Faget musik omfatter tre kompetenceområder: Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside