Børn spiller

Her lærer alle elever at spille et instrument

Lærere fra den lokale kulturskole sørger for, at alle elever lærer at spille på et instrument på en skole i Vesthimmerland Kommune.

Af Mette Voss 16/11/2016

Når eleverne begynder i 0. klasse på Gedsted Skole i Vesthimmerlands Kommune, begynder de også på instrumentalundervisning. Det er en del af skolens profil, at her spiller alle musik. Det er også en del af den åbne skole, som er et krav i skolereformen fra 2014. Projektet er et samarbejde med Vesthimmerlands Kulturskole, og det er også lærere fra Kulturskolen, der står for musikundervisningen. Samarbejdet kører nu på 3. år.

- Vi har for eksempel ikke særlig fokus på bevægelse eller idræt, som de har valgt på andre skoler, vi har valgt at satse på musikken, siger skoleleder på Gedsted Skole Anne Mette Rasmussen, og hun mener en klar profil er vigtig for en landsbyskole.

- Det er vigtigt for skolen at have den profil. Det er en lille landsbyskole, så vores elevtal og grundlag er jo alfa og omega. Vi har modtaget en elev, hvor forældrene  havde læst om musikundervisningen og gerne ville have deres barn på netop vores skole. Så det begynder at sprede sig, det bliver et aktivt valg. Der er også nogle børn som bor lige på grænsen mellem to skoledistrikter, og der kan forældrene tænke, at det er et attraktivt tilbud for deres barn, siger hun.

Lærerne bakker op

Den almindelige musikundervisning er ikke sløjfet på Gedsted Skole, selvom instrumentalundervisningen også fylder. Den foregår i andre timer, og det er på rullende basis, så det ikke er de samme timer, de samme elever går glip af hele skoleåret. Organiseringen og planlægningen står musiklærer Sanne Leegaard Worm for, og hun har stor opbakning fra sine kollegaer.

- Det er jo ikke alle, der er lige musikinteresserede, men alle synes, at det er noget, de gerne vil bruge ressourcer på. Vi planlægger, sålærerne ved, at i en periode har de færre børn i nogle timer. Vi holder også nogle dage fritaget for instrumentalundervisning, så lærerne ved, at der har de hele klassen. Der er dage, der er fredet, så hvis de skal lægge en prøve eller noget, hvor det er vigtigt, at de alle sammen er der, kan de gøre det er, siger Sanne Leegaard Worm.

Skoleleder Anne Mette Rasmussen ser nogle lærere, som er meget engagerede i projektet.

- Det er også dem, der har været med til at bære det frem. Det er nødvendigt, at de bakker op om det, og holder styr på hvilke grupper, der skal gå fra. Det gør alle, og alle lærere og pædagoger kommer til de koncerter, vi har, og er med til at støtte op om det, også selvom de måske ikke selv kan spille et instrument, siger hun.

Da det er Kulturskolens lærere, der står for instrumentalundervisningen, er det vigtigt, at de øvrige lærere har et godt samarbejde med dem. De øvrige lærere er dem, der kender børnene bedst, og de kan blandt andet hjælpe og støtte, hvis der opstår problemer i undervisningen. 

- Hvis der har været nogle episoder eller konflikter, som kulturskolelærerne har oplevet, så er det også lærerne, der gå ind og støtter op. Erfaringen viser os, at det er vigtigt med et godt samarbejde mellem kulturskolelærerne og de andre lærere, siger Anne Mette Rasmussen.

Forskning kan være på vej

På Gedsted Skole har de en idé, om at musikundervisningen påvirker andre dele af børnenes skoleliv.

- Ligesom man mener at motion har en påvirkning, så mener vi også at musikken kan have en påvirkning på koncentration og indlæring, og også fællesskab og trivsel smitter det af på, siger Anne Mette Rasmussen.

For at få et klarere billede af, hvor meget instrumentalundervisningen påvirker, er hun netop nu i kontakt med Aalborg Universitet, der er interesserede i at forske på området.

I Gedsted ligger også en børnehave og vuggestue, som Anne Mette Rasmussen også er leder for under den såkaldte Landsbyordning. De er ved at blive certificeret som sangbørnehave af Sangens Hus i Herning.

- De har allerede musik i dag, der kommer en kulturskolelærer en gang om ugen og spiller musik deroppe. Så er der virkelig en rød tråd i det hele, siger Anne Mette Rasmussen.

Undervisningen

I 0.-2. klasse spiller eleverne violin eller cello, og de lærer noder bl.a. ved hjælp af lege.

I 3. klasse prøver eleverne forskellige instrumenter af.

I 4.-6. klasse vælger eleverne selv instrument, de kan vælge mellem guitar, elbas, trommesæt, klaver, violin, cello.

Landsbyordningen

Landsbyordningen er en ordning, hvor der er fælles ledelse af en lille folkeskole og en kommunal daginstitution eller fritidshjem. Der er også fælles bestyrelse.