Top banner
Denne side er til dig
Sundhedsprofessionelle som behandler diabetes

Møder du mennesker med diabetes i dit arbejde?

Er du fodterapeut, tandplejer, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, pædagog, sosu-medarbejder, sygeplejerske?  Eller møder du på anden vis mennesker med diabetes gennem dit arbejde? 

Så download de fire korte film og afspil dem i din praksis, hvis I har en informationsskærm.

Download plakaten, fakta-arket og folderen og hæng dem op eller læg dem der, hvor du arbejder.

Kontakt projektet Tværfaglig indsats mod diabetes

Tværfaglig indsats mod diabetes er et projekt mellem KL og Sundhedskartellet.

Kontakt projektlederne:

Niels Christian Nielsen, specialkonsulent Sundhedskartellet
Tlf. 4695 4070 e-mail: ncn@dsr.dk

Anne-Sofie Fischer Petersen, specialkonsulent, KL  
Tlf. 3370 3700 e-mail: ASPF@kl.dk

Fakta om diabetes:

Diabetes er en kronisk sygdom, som rammer et stigende antal danskere.

  • Mindst 349.000 danskere har diabetes heraf har 310.000 danskere type 2-diabetes
  • 98.000 danskere skønnes at have type 2-diabetes uden at vide det
  • 465.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes)
  • Antallet af mennesker med diabetes er mere end firedoblet siden 1996
  • I 2030 vil 467.000 danskere være diagnosticeret med diabetes

(Kilde: Diabetesforeningen)