I Charlottehaven arbejder man med at definere kerneopgaven

Her er kerneopgaven et godt børneliv

I vuggestuen Charlottehaven er åbenhed en dyd. Her tømrer fagligt fokus, fællesskab og tydelig ledelse medarbejderne sammen om kerneopgaven: et godt børneliv.

Af Fremfærd 19/08/2014

I København stod vuggestuen Charlottehaven for et par år siden over for to store udfordringer: flere børn på samme matrikel og et sygefravær, der havde sneget sig lidt for højt op.

– Vi skulle have nye børn i huset uden at blive flere voksne, men hvordan? Samtidig kunne vi se, at vores korttidsfravær var relativt højt, og det undrede os egentlig, for vi syntes ikke, at trivslen var dårlig her, siger Trine Bach Hermansen, pædagogisk leder for vuggestuen, der hver morgen byder velkommen til 70 børn i alderen 0-3 år.

Vi har ét fælles mål: et godt børneliv. Det betyder, at vi ikke hele tiden skal forhandle om kerneopgaven.
Trine Bach Hermansen, pædagogisk leder for vuggestuen Charlottehaven

LÆS OGSÅ: Hvad er kerneopgaven

Udfordringen blev starten på en proces, hvor både struktur og arbejdsmiljø blev kastet op i luften. Pladsproblemet blev løst – med en ny stue til nogle af de store børn. Og sygefraværet blev vendt og drejet og diagnosticeret som ”alt for meget fart over feltet”.

– Vi kan dårligt slutte et projekt, før vi allerede er i gang med et nyt. Og det koster kræfter. Vi besluttede os derfor for at arbejde med at bruge vores ressourcer mere balanceret – og faktisk indimellem lige at trække os lidt og lade børnene selv udforske verden, siger Trine Bach Hermansen.

Åbenhed og realisme

I dag er der snittet pænt af de korte sygemeldinger. Og arbejdet med den faglige udfordring i den nye stuestruktur har skabt bedre organisering og større åbenhed.

– Vi har ét fælles mål: et godt børneliv. Det betyder, at vi ikke hele tiden skal forhandle om kerneopgaven. Vi kan godt være uenige, men det fælles udgangspunkt betyder, at vi kommer et spadestik dybere. Vi ved, hvorfor vi gør det, vi gør. Og at vi kun kan udvikle det her sammen, siger Trine Bach Hermansen.

Som leder er hun opmærksom på at koble åbenheden med en tydelig markering af, hvad der er vigtigt – og muligt. Diskussioner om udefrakommende vilkår eller omstændigheder, der bare ikke er noget at gøre ved, stoppes, før frustrationerne vokser sig voldsomme.

Nogle gange er det bare ”sådan, det er”.… Eller som Trine Bach Hermansen formulerer det:

- Vi skal ikke bruge krudt på at kæmpe imod noget, som er givet som en skal-opgave oppefra. Det handler om at få det bedste ud af det og gøre det til vores.

LÆS OGSÅ: Direktør: Der er brug for en selvtillidsreform

Ærlighed varer længst

– Jo klarere jeg kan være på det, der forventes i den her butik, jo bedre er det. Det betyder ikke, at jeg læner mig tilbage, men tværtimod at jeg holder fast i målet og opfordrer til, at vi gør noget andet. Der kan lade sig gøre. Man når langt med at være ærlig og sige det, som det er, siger Trine Bach Hermansen.

Fx har hun lige besluttet en pædagogrokade, som bestemt ikke er lige bekvem for alle, men som var nødvendig på grund af et samarbejde, der ikke fungerede.

– Jeg er helt åben om min beslutning og om det grundlag, den er truffet på. Jeg laver ikke en ”Nu leger vi, at I har brug for nye udfordringer”over for medarbejderne. Jeg siger åbent, at vi har et problem her, som jeg har valgt at tage hånd om på den her måde. Ærlighed er helt afgørende for tilliden mellem os. Hvis jeg ikke var ærlig, ville jeg blive ”regnet ud” med det samme, siger Trine Bach Hermansen.

 

Om Fremfærd og formål

Denne artikel er venligst udlånt af Fremfærd og stammer fra Magasinet Fremfærd.

Se og download hele magasinet her.

Læs også: Direktør: Der er brug for en selvtillidsreform

Fremfærd blev etableret som en del af overenskomstfornyelsen 1. april 2013. Samarbejdet fik arbejdstitlen Partssamarbejde om Udvikling af Kerneydelsen og blev senere omdøbt til Fremfærd.

Samarbejdet, der er aftalt mellem KL og KTO, har også deltagelse af Sundhedskartellet. 

Formål

Fremfærds erklærede formål er ”at fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning ved bl.a. at arbejde med:

  • at styrke kvalitet og faglighed herunder strategisk kompetenceudvikling
  • at fremme tillid, trivsel og et godt 
psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med 
kerneopgaven
  • at udvikle innovationskraft
  • måleredskaber og evalueringskulturer
  • at fremme godt lederskab
  • at sætte borgeren i centrum
  • at udvikle medarbejdernes indflydelse 
på eget arbejde.” 

Læs mere om Fremfærd på fremfaerd.dk