Fuldtid eller deltid blandt pædagoger

Fuldtid eller deltid blandt pædagoger

Flere og flere pædagoger på det pædagogiske område arbejder deltid. Undersøgelsen giver svar på, hvorfor der kommer flere deltidsstillinger.

Af Personaleweb 29/11/2012
BUPL,
FOA,
KL,
Socialpædagogerne

Baggrunden for undersøgelsen er, at mange pædagoger på børneområdet arbejder på deltid. Og der er kommet flere i de seneste år.

Blandt pædagoger på dagområdet er der 1,5 deltidsansatte for hver fuldtidsansat. På Danmarkskortet kan du få overblik over antallet af deltidsansatte i kommunerne.

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvad der skal til på de enkelte arbejdspladser og i kommunerne for, at der bliver oprettet flere stillinger på fuld tid. Den viden skal danne baggrund for at komme med anbefalinger til, hvad man kan gøre for at skabe flere fuldtidsstillinger.

Forklaringen på de mange stillinger på deltid findes ude på institutionerne og ikke på det kommunale niveau, lyder en af konklusionerne.

På baggrund af undersøgelsen peger parterne på fire punkter, som kommuner, organisationer og institutioner kan være opmærksomme på i arbejdet med at få flere fuldtidspædagoger.

Oversigt over rapporten

  • I kapitel 3 finder du en oversigt over konklusionerne i rapporten.
  • Kapitel 4 belyser kommunens rolle og samarbejdet mellem HR og institutionslederne.
  • Mulighederne for flere timer til deltidsansatte bliver undersøgt i kapitel 5.
  • Kapitel 6 handler om arbejdstilrettelæggelse.
  • Kapitel 7 undersøger, hvad medarbejderne foretrækker i forhold til arbejdstid.
  • Hvordan det politiske niveau i kommunen har indflydelse på antallet af deltidsansatte, og hvordan institutionslederens faglige vurdering kommer til udtryk i antallet af fuldtids- og deltidsstilinger, er i fokus i kapitel 8.
  • Kapitel 9 handler om økonomi og styring.
Om projektet 'Fuldtid eller deltid blandt pædagoger'

Med rapporten 'Fuldtid eller deltid blandt pædagoger' afdækker KL, BUPL, SL og FOA den store og voksende andel af deltidsstillinger blandt pædagoger.

Rapporten består blandt andet af en kvantitativ kortlægning af området med bistand fra FLD og en kvalitativ undersøgelse.

Kontakt vedrørende 'Fuldtid eller deltid blandt pædagoger'

Torben Fersløv Andersen, BUPL, tfa@bupl.dk, 3546 5114

Asbjørn Andersen, FOA – Fag og Arbejde, asan@foa.dk, 4697 2268

Janne Vinderslev, KL, jai@kl.dk, 3370 3244

Niels Lønbæk Pedersen, Socialpædagogerne, nlp@sl.dk, 4041 5457