forældresamarbejde

Få inspiration til at inddrage børneperspektiver i forældresamarbejdet

Et nyt katalog giver inspiration til, hvordan børnenes perspektiver bedst kan inddrages i samarbejdet med forældrene i daginstitutionerne.

Af Mette Voss 16/11/2017
BUPL,
KL

Et godt samarbejde mellem forældrene og barnets pædagoger er af afgørende betydning for barnets trivsel i daginstitutionen. I forældresamarbejdet tager pædagoger udgangspunkt i børnenes behov og interesser samt i tilrettelæggelsen af institutionens læringsmiljø.

Men hvordan inddrager pædagoger børnenes perspektiv i deres samarbejde med forældrene om at skabe gode miljøer for børnene?

Det har BUPL og KL undersøgt i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut. Interviews med pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter i fem kommuner har nu resulteret i et nyt inspirationsmateriale med forskningskommenterede analyser, erfaringer og eksempler på konkrete redskaber, som pædagoger kan anvende til at lære af børnenes erfaringer og inddrage som vigtige indsigter i forældresamarbejdet og i pædagogiske processer.

Det får du i materialet

Kataloget gennemgår de aspekter af forældresamarbejdet om børnenes perspektiver, som det er vigtigt at kende til, når det pædagogiske arbejde organiseres.

Læs fx om, hvilken betydning det har, hvad I fokuserer på i relation til børnene. Er I fx optagede af, hvad barnet er ved at lære kognitivt, eller hvordan barnet trives?

Læs også mere om, hvad forskellen er på, om det er børnene selv, der formidler deres perspektiver, om det mest er de voksne, eller om det er noget, man udforsker sammen. Bliv klogere på, hvordan samarbejdet kan se ud: Er det mest envejskommunikation, hvor pædagogen fx rådgiver forældrene ud fra sin viden om barnet? Går forældre og pædagoger mere undersøgende til værks og er nysgerrige på den viden, de hver især har om barnet? Eller indleder pædagoger og forældre ligefrem et samarbejde om i fællesskab at blive klogere på, hvad der er på spil for barnet?

Analysen giver et afsæt for at reflektere over jeres egen praksis.

Et guidende redskab til personalegruppen, forældrebestyrelsen eller alle forældre

Materialet indeholder også et redskab, der hjælper med at undersøge, hvordan I samarbejder med forældrene og børnene om involvering af børnenes perspektiver hos jer.

Via hjælpespørgsmål kan I – enten i personalegruppen eller sammen med forældrene – gå på opdagelse i jeres nuværende praksis og finde ud af, om der er noget, I bliver nysgerrige på at undersøge nærmere, eller som I gerne vil ændre.

10 eksempler fra praksis

Læs 10 eksempler fra daginstitutioner, der har gode erfaringer med at samarbejde med forældrene om børnenes perspektiver. Fire forskere, som er eksperter i børneperspektiver og forældresamarbejde, giver eksemplerne nogle ord med på vejen og peger på, hvad det er vigtigt at være opmærksom på.

Læs fx om: Legestue i institutionen inden institutionsstart, læringsfortællinger, hjemmeopgaver, udstillinger, interviews med børnene og fælles udforskning af børnenes spor.

 

Hent kataloget 'Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet'
Sådan har vi gjort

Inspirationsmaterialet bygger på interviews med pædagogisk personale, pædagogiske ledere og dagtilbudsforvaltninger i fem kommuner. Fire forskere, – to danske og to internationale – som er eksperter i forældresamarbejde eller børneperspektiver, har perspektiveret materialet og har kommenteret de 10 eksempler fra praksis, som er med.