Sådan skaber biblioteket aktiviteter for ældre

Se animationsfilm om, hvordan man som biblioteksansat kan være med til at afhjælpe ensomhed blandt ældre og gøre biblioteket til et sted, der danner rammen for lokale fællesskaber.

Af Irene Aya Schou 08/01/2017

Biblioteket kan gøre en positiv forskel, når det gælder om at mindske ensomheden og højne trivslen hos ældre.

Det viser projekt Ældrefællesskaber & Biblioteker, hvor biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra fire byer gennem halvandet år har arbejdet sammen om at skabe og afprøve aktiviteter for de ældre.

Projektet viser bl.a., at ensomheden er mindsket hos halvdelen af deltagerne, og at det er en nøglekompetence for bibliotekspersonalet at kunne fungere som opmærksomme og relationsskabende værter, der inkluderer og inddrager.

Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der står bag projektet, som er støttet af VELUX FONDEN. Tænketanken repræsenterer 30 folkebiblioteker, 5 biblioteksorganisationer og en række private virksomheder.

Læs mere om projektet her og se også en video om, hvad man som biblioteksansat/bibliotek kan gøre for at udvikle aktiviteter, der kan afhjælpe ensomhed blandt ældre.

I videoen præsenteres et såkaldt aktivitetsskelet, der er bygget op omkring seks elementer eller metodiske greb: Kulturelt indhold, rekruttering, følgeskab, værtskab, inddragelse og gentagelse.

Aktivitetsskelettet er baseret på en lang række interviews og prototypetest med ældre mennesker fra forskellige dele af landet.

Se videoen om biblioteker og ældrefællesskaber her.

Baggrund for projektet:

Projektet er et samarbejde mellem fire folkebiblioteker og fire nærliggende almene boligområder. Formålet er at samle ny viden om og skabe metoder til, hvordan kulturelle og sociale aktiviteter kan udvikles og benyttes til at mindske ensomhed og øge livskvaliteten hos ældre mennesker. 

Læs mere om baggrunden for projektet her.