BVC/Mestringsskema i praksis

På botilbuddet Kysten går risikovurderingsværktøjet Brøset Violence Checklist (BVC) hånd i hånd med Mestringsskemaet. Formålet er at prioritere både sikkerhed og inddragelse af borgerne i at mestre deres eget liv.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 2. BVC/Mestringsskema i praksis

Kysten, et botilbud i Nysted på Lolland, der hører under Københavns Kommune, har 26 medarbejdere og 10 beboere med nedsat psykisk funktionsevne og udadreagerende adfærd. Borgere, som er domsanbragte for personfarlig kriminalitet.

På Kysten har man siden 2015 deltaget i et forsøg under Socialstyrelsen, hvor man afprøver risikovurderingsredskabet Brøset Violence Checklist (BVC) i kombination med dialogredskabet Mestringsskemaet. Målet for forsøget er at undersøge, om man med disse to metoder i kombination, kan forebygge, håndtere og nedbringe vold på botilbud.

- I dag har vi et skema, der rent faktisk måler på om borgeren kommer videre med sit liv - det er det som Mestringsskemaet kan, og som jeg synes man har manglet i denne målgruppe, fortæller Søren Larsen, leder på Kysten.

Kombinationen BVC og Mestringsskema kan aflæses på sygefraværet blandt personalet og i antallet af magtanvendelser på Kysten, siger Søren Larsen.

- Jeg tror aldrig at borgere på Kysten har følt, at de har haft så stor personalekontakt, som efter vi har startet voldsforebyggelses og mestringsprojektet op.

På næste side kan du høre om nogle af erfaringerne med at implementere kombinationen BVC/Mestringsskema på Kysten.

Metoder mod vold > Håndtering > 2. BVC/Mestringsskema i praksis