Få inspiration til at arbejde med innovation i en teknisk afdeling

'Fra ide til praksis' - En guide til innovation

I guiden 'Fra ide til praksis' finder medarbejdere og ledere inspiration til arbejdet med innovation i en teknisk afdeling.

Af VPT 06/11/2012
IDA,
KL

Der blæser nye vinde i den kommunale verden. Budgetterne skal holdes i ro, kravene til servicen bliver større og mere komplekse, og der bliver færre og færre hænder til at løse opgaverne.

Derfor er alle enige om, at der skal tænkes i nye løsninger, og innovation er blevet det nye mantra – også i de tekniske afdelinger.

Men det stiller store krav til både ledere og medarbejdere, hvis det skal lykkes at omsætte de mange idéer til praksis. Guiden hjælper jer med at komme i gang med at arbejde innovativt og viser i tre trin, hvordan I bør gribe forløbet an fra start til slut.

Om 'Fra idé til praksis'

Om guiden

Guiden er resultatet af et partsprojekt om innovation på ingeniørarbejdspladser gennemført af KL og IDA.

Kontakt

Jan Struwe Poulsen, KL, jtp@kl.dk

Tina Hjelm Hansen, IDA, tth@ida.dk

Bliv guidet til innovation på arbejdspladsen

Kender du guiden 'Innovation på arbejdspladsen'?

Her bliver du ført gennem et helt innovationsforløb på jeres arbejdsplads med beskrivelser af roller, faser, redskaber og bud på tidsforbrug.