Digital chikane faktakort

Værktøj: Sæt fokus på digital chikane

Når borgerne bliver frustrerede, rammer det oftere medarbejderne digitalt. BFA har udgivet et værktøj, der kan hjælpe jer med at forebygge den digitale chikane.

Af VPT 05/03/2021

'Jeg ved, hvor du bor'  eller 'Jeg ved, hvor dine børn går i skole' . Den slags beskeder tikker en gang imellem ind til kommunale medarbejdere og ledere på email eller sociale medier. I en nedlukningstid, hvor fysiske møder er erstattet af digital eller telefonisk kontakt, og hvor nogle borgere og pårørende kan være ekstra frustrerede, så er der også en øget risiko for, at det digitale rum bliver en platform for at få frustrationerne ud. Og det kan gå ud over medarbejderne - helt ind i privatlivet.

BFA - Velfærd og Offentlig administration har udviklet et værktøj med kort, der sætter dialogen i gang på arbejdspladsen om de trusler og chikane, som medarbejdere og ledere kan opleve digitalt. 

Værktøjet består af en serie faktakort, der fortæller, hvad digital chikane er og lægger op til, at I tager stilling til, hvordan digital chikane forebygges og håndteres hos jer. 

Du kan downloade værktøjet hos BFA her.

Og du kan læse mere om emnet digital chikane hos BFA her