Håndter traumatiserende hændelser

Sæt traumatiserende hændelser på dagsordenen

BFA har udviklet et dialogværktøj, som I kan bruge til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser.

Af Sine Molbæk-Steensig 04/05/2021

Selvom det forhåbentlig er noget, I kun sjældent oplever, er det vigtigt, at I som arbejdsplads er forberedt på, at der kan ske traumatiserende hændelser. Når I er forberedt, kan det mindske alvorlige følger. 

BFA har udviklet et dialogværktøj, som I kan bruge til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser.

Værktøjet er til arbejdspladser, hvor traumatiserende hændelser som udgangspunkt ikke er en del af dagligdagen. I dialogværktøjet finder I konkrete eksempler og hjælp til at have en dialog på arbejdspladsen. Er I allerede godt i gang med at sætte problematikken på dagsordenen, kan dialogværktøjet bruges som inspiration til det I allerede gør.

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Folder og dialogkort: Sæt traumatiserende hændelser på dagsordenen