hus

Nyt værktøj i Slagelse skal hjælpe på sygefraværet

Slagelse Kommune har udviklet nyt materiale, der skal styrke arbejdet med sygefravær lokalt på arbejdspladsen. Det er et Slagelse-værktøj inspireret af ”En kur mod sygefravær”.

Af Mette Voss 27/11/2016

’Hold hus med sygefraværet’ er et nyt værktøj, som Center for HR i Slagelse Kommune har udviklet. Det er et dialogværktøj, som skal bruges af de enkelte arbejdspladsers MED-udvalg, når de skal sætte fokus på og prøve at nedbringe sygefraværet.

Baggrunden for udviklingen af materialet er at Slagelse, som en del andre kommuner, har udfordringer på sygefraværsområdet, og kommunen ligger blandt de 25% kommuner i landet, der har mest sygefravær.

Materialet er inspireret ”En kur mod sygefravær” (link) som KL og Forhandlingsfællesskabet har udviklet, og det materiale tog arbejdsmiljøkonsulenterne også tidligere udgangspunkt i, når de var ude på arbejdspladser.

- Vi startede med at have guiden med og køre den slavisk igennem. I løbet af vores besøg endte vi et andet sted, hvor guiden faktisk ikke fylder så meget, siger Anne Mette Søndergaard Jensen, der er arbejdsmiljøkonsulent i kommunen.

De satte sig for at skabe deres eget værktøj, hvor elementerne i huset stadig var i højsædet, men hvor de samtidig trak på nogle af de erfaringer, de havde med fra mange besøg på virksomheder. Det blev til et samarbejde med Cabi (link), som hjalp dem med at udvikle værktøjet.

Video, dialogkort og scorekort

Selve materialet består af seks temaer, som er:

1. Sygdoms- og fraværsstatistik
2. Systematik og omsorgssamtaler
3. Tidlig indsats
4. Tydelig ledelse
5. Fælles ejerskab
6. Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital

Hvert tema bliver introduceret af en video, der ligger på kommunens intranet, og hvor deltagerne bliver introduceret til temaet og får at vide, hvordan retningslinjer og vejledninger om netop det emne er i Slagelse Kommune.

- Man tager et af temaerne, og så ser man det faglige input. I videoen om sygefraværsstatistik fortæller de for eksempel hvad, man kan bruge statistik til, siger Anni Nørgaard Jensen.

Der er også dialogkort til hvert enkelt tema. Det indeholder spørgsmål, som skal drøftes under arbejdet med temaet. Efter dialogen skal hver deltager udfylde et scorekort, hvor scoren angiver, hvordan de synes det går med temaet på arbejdspladsen.

Efter at have scoret på alle seks elementer kan medarbejder og leder se, hvor der er behov for en indsats hos dem, og så kan de få inspiration i et procesværktøj, der også følger med, til at arbejde med lige præcis deres problemområder. 

Arbejdsmiljøkonsulenterne anbefaler, at MED-udvalgene bruger ca. tre timer på at gennemgå alle temaerne.

- Sygefravær har ofte været noget med at kigge på statistikken. Her bliver der lukket op for, at hvis der skal gøres noget ved det, så skal man rundt om mere end bare statistik, siger Anne Mette Søndergaard Jensen.

Der er begrænsede ressourcer til at arbejdsmiljøkonsulenter kan tage ud til alle virksomheder i kommunen og hjælpe med arbejdet med sygefraværet. Derfor kan materialet også hjælpe som en forlænget vejlederhånd.

- Vi er i gang med flere andre tiltag på sygefraværsområdet, og der bliver trukket heftigt på vores ressourcer, så det var også en mulighed for at lave et værktøj som måske 85 procent kan bruge, og så vil der stadig være 15 procent, der skal have vores direkte tilstedeværelse, siger Anni Nørgaard Jensen.

Materialet introduceres på informationsmøder, ledermøder og på temamøder målrettet de enkelte centre i Slagelse Kommune.

De seks elementer i huset

Læs om de seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats, som de ser ud i "En kur mod sygefravær" her.