Ældre og unge har fået skabt et bånd til hinanden. Foto: Randers Kommune

Udendørs aktiviteter skaber bånd mellem unge og gamle

Et unikt samarbejde i Randers mellem et ældrecenter og en produktionsskole betyder højere livskvalitet hos de ældre, praktiske erfaringer hos de unge og nedbrudte fordomme hos alle.

Af VPT 05/09/2016

Når unge fra produktionsskolen Mimers Brønd i Randers en gang om ugen mødes med de ældre fra brugerhuset i ældrecenteret Dronningborg, så er det en hyggelig og lærerig eftermiddag for alle.

Et fast samarbejde mellem skolen og brugerhuset betyder, at en gruppe unge på skolens linje Aktiv Omsorg og Udeliv udveksler besøg med en gruppe ældre fra plejecenteret. De ældre kommer på besøg på produktionsskolens udendørs område, som er rig på natur og dyr, og de unge kommer på besøg i brugerhuset, hvor de blandt andet arrangerer quizzer for de ældre og lærer at spille kort.

- De ældre synes, det er dejligt at se de unge. De har fået en helt anden opfattelse af unge – de siger, det er ligesom at have børnebørnene på besøg, siger social – og sundhedsassistent Susanne Jensen, som fandt på ideen og fik produktionsskolen med på den.

De unge fra produktionsskolens linje Aktiv Omsorg og Udeliv har meget forskellige baggrund og forudsætninger, men fælles for dem er, at de endnu ikke har påbegyndt en uddannelse.

De har en interesse inden for det pædagogiske felt og social- og sundhedsområdet, og samarbejdet er derfor med til at klæde dem på med praktiske erfaringer og ikke mindst give dem en bedre forståelse for andre mennesker, fortæller Morten Kjøller, der er tovholder i Mimers Brønd-delen af samarbejdet.

- De unge er selv med til at finde på aktiviteter for og med de ældre. Det kan for eksempel være at spille spil, lege jeopardy eller lave mad over bål, som vi gjorde for nylig, fortæller Morten Kjøller.

- Vi snakker om at møde mennesker med så få fordomme og forudindtagede indstillinger som muligt. Selv om det er gamle mennesker, så kan de jo godt være interessante at mødes med, fortæller Morten Kjøller.

Samarbejdet har da også båret frugt, selvom der i begyndelsen lige skulle nedbrydes nogle barrierer. De unges opgave har hele tiden været at lave aktiviteter med de ældre, og det har for nogle været grænseoverskridende at skulle være igangsætter og initiativtager.

- I begyndelsen er alle lidt generte. Både unge og gamle. Men det er løsnet op, når vi er kommet i gang med aktiviteterne. Der sker noget, når mennesker i fællesskab skal lave noget sammen. Så åbnes der langsomt op, fortæller Morten Kjøller. Og det er ikke kun de ældre, der får nedbrudt fordomme om de unge.

- Det viser sig, at både de unge og gamle har haft nogle af de samme bekymringer og fordomme. Men de er hurtigt brudt ned, fordi der kommer nye sider frem ved, at vi laver noget sammen, siger Morten Kjøller.

Helt konkret har samarbejdet også betydet, at nogle af de unge har været i praktik på ældrecenteret og kan se en fremtid for sig i arbejdet med omsorg.

Sådan kommer man i gang

Det utraditionelle samarbejde opstod ved en tilfældighed, som der blev sat handling bag. Susanne Jensen var på et privat besøg på Mimers Brønds skønne områder og kunne se for sig, hvordan de ældre kunne få glæde af at være der. Mange af de ældre har haft et liv på landet, og det at være i naturen blandt dyr og tæt på landbrug kan give dem nogle oplevelser og minder.

Da første tanken var opstået, så var der ifølge Susanne Jensen ikke langt til handling. Hun arbejder i en lille aktivitetsenhed, hvor filosofien er at handle.

-  I vores gruppe får vi lov til at gøre noget, og vi har stor frihed under ansvar. F.eks. fik jeg også den idé at få et sejlerkort, så jeg kan tage de ældre med ud på åen. Og det fik jeg også lov til, fortæller hun.

Susanne Jensen fik hurtigt opbakning fra sine kollegaer i aktivitetsenheden og fra sin leder Line Kristiansen, og så blev ideen ført ud i livet.

Hvis man vil give ældre borgere med et langt liv bag sig nogle oplevelser og livskvalitet, skal man passe på ikke at pakke dem ind i vat, er Susanne Jensens holdning. Det er derfor ikke usædvanligt, at ældre med rollator og kørestol kommer med ud til Mimers Brønd eller til andre naturoplevelser.

- Man kan jo spørge sig, om man selv bliver glad ved en aktivitet. Og gør man det, så gør de nok også. Den ældste jeg har haft med var 102 år. De vokser 30 centimeter, og det er fantastisk at se, siger hun.

Om billederne fra Mimers Brønd

Billederne i denne artikel er venligst udlånt af Randers Kommune

Tekst: Janni Andersen og Mia Dalby Larsen, vpt.dk.

Tre gode råd til succesrigt samvær mellem gamle og unge

- Hav respekt for de unge og de ældres grænser. Anerkend dem.

- Brug årstiderne til at lave aktiviteter. Fastelavn om vinteren, jul, påske, lav æblemost om efteråret, lav bålmad om sommeren

- Motiver de unge ved at de kan få et godt udgangspunkt i deres videre uddannelse. Tal om de fordomme og forventninger, der må være inden projektet begynder