Medarbejdere fra Plejecenter Sct. Jørgensbjerg. Fra venstre: Christina Emborg, Vinni Rasmussen, Catrine Schram og Mette Signe Otkjær

Plejecenter: Flere retningslinjer tak!

På Plejecenter Sct. Jørgensbjerg i Roskilde er implementeringen af to kliniske retningslinjer gået over stok og sten og har trumfet medarbejdernes forventninger. Derfor beder de om flere.

Af Luna Svarrer 02/07/2014

Når centerleder Mette Signe Otkjær beder om ’flere kliniske retningslinjer, tak’, er det med et smil på læben og et tilbageblik på et år som pilotkommune for to kliniske retningslinjer på det kommunale ældre- og sundhedsområdet.

Retningslinjerne har nemlig både højnet det faglige niveau og været meningsskabende for personalet på plejecentret. De to ting er altafgørende, når nye retningslinjer skal implementeres, lyder det fra både centerleder, sygeplejersker og ergoterapeuter.

LÆS OGSÅ: Fire nye retningslinjer bygger på evidens

- Det skal give mening, før det giver et output. Retningslinjerne betyder, at hjælpergruppen, som jeg arbejder med dagligt, er blevet mere faglige i deres sprog, og at de har ændret deres holdning til funktionsnedsættelse, forklarer Vinnie Rasmussen, sygeplejerske på plejecentret.

Fra privat sprog til fagligt sprog

Det er plejecentrets plejepersonale, herunder social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der har den daglige kontakt med borgerne, og det er også dem, der udfører retningslinjernes forskrifter. De skal fx teste ændringer i borgernes funktionsniveau, og hvis de finder en nedsættelse henvender de sig til plejecentrets sygeplejersker eller ergoterapeut. Retningslinjerne er dermed tæt på borgerne og personalet, der udfører retningslinjerne bliver mere præcise og faglige i deres sprog, og det resulterer i bedre kommunikation medarbejderne i mellem.

LÆS OGSÅ: Gelérugbrød sætter fokus fagligheden

De kliniske retningslinjer som Plejecentret Sct. Jørgensbjerg har indført, indeholder begge arbejdsredskaber og procedurer, blandt andet en Barthel-score, der stiller konkrete spørgsmål til borgerens funktionsniveau. Arbejdsredskabet indeholder både spørgsmål inden for spisning, forflytning, trappegang og toiletbesøg. Spørgsmålene er konkrete og har bred karakter. Det gør, at plejepersonalet kan være mere nøjagtigt på, hvor der er sket en ændring i borgerens funktionsniveau. Samtidig gør skemaets fokus og ordbrug det lettere for personalet at formidle borgernes problemstillinger videre til blandt andet sygeplejersker og ergoterapeuter, lyder vurderingen fra Mette Signe Otkjær.

- En dag hørte jeg to medarbejdere, der drøftede, hvorfor en borger var faldet, og pludselig får de et sprog, der er meget mere fagligt end deres private sprog. Det er altså godt gået, fortæller hun.

Du kan læse mere om kliniske retningslinjer her.

På billedet

Medarbejdere fra Plejecenter Sct. Jørgensbjerg. Fra venstre: Christina Emborg, Vinni Rasmussen, Catrine Schram og Mette Signe Otkjær

Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper – baseret på evidens for virkningen.

En klinisk retningslinje er et redskab til beslutningsstøtte for det sundhedsfaglige personale, som understøtter en ensartet, evidensbaseret opgaveløsning på tværs af sektorer og geografi.

KL og Sundhedskartellet anbefaler, at man benytter kliniske retningslinjer i opgaveløsningen, hvor de er relevante, såvel de kommunale som de nationale, der er udarbejdet i Sundhedsstyrelsen.

Projektet kører fra december 2011 til oktober 2014. Læs mere om projektet her.