God rengøring kommer ikke af sig selv

Otte tips til god rengøring på ældreområdet

Hvordan får man god rengøring på ældreområdet? 3F, FOA og KL har udgivet en række tips til ledere, medarbejdere, ældre og pårørende om rengøring, der kan understøtte trivslen både hos de ældre og hos personalet.

Af Personaleweb 28/04/2015

God rengøring er vigtig for trivslen både hos de ældre borgere og hos personalet. 3F, FOA og KL har besøgt en række kommuner og spurgt, hvad der skal til for at lave god rengøring. Det er der kommet en udgivelsen med en hel række tips ud af

Uanset, om du er leder, tilhører de øvrige faggrupper, er pårørende, beboer eller selv er hustassistent/serviceassistent, så er du en vigtig brik i god rengøring på plejecentre og i ældreboliger. God rengøring handler ikke bare om det rigtige udstyr og effektive rengøringsmidler, det handler også om samarbejde, dialog og om at udnytte kompetencer. 

LÆS OGSÅ: Otte tips til god rengøring i daginstitutionerne

Her får du et uddrag af de gode tips. Download og læs hele udgivelsen her. 

Tip nr. 1: Ryd op

Rengøringen skal kunne komme til, og det kan de ikke, hvis der ikke er ryddet op. Skab en god dialog mellem beboere, personale og husassistenten/serviceassistenten, så I ved, hvordan der skal se ud, når rengøringen kommer.

Tip nr. 2: Tal sammen

Den gode dialog mellem husassistenter/serviceassistenter, borgere og ledelse betyder, at man kan afstemme forventninger med borgerne. Kommunikationen mellem plejepersonalet og husassistenterne/serviceassisterne  er vigtig. Hvordan er rollefordelingen? Hvem tømmer f.eks. papirkurve og skifter sæbe på toiletterne?

Tip nr. 3: Gør rengøringen til en del af hverdagen

Det kan være en god idé at lade husassistenterne/serviceassisterne gøre rent om  dagen. De kan blive en del af medarbejdergruppen, deltage i personalemøder og dele personalerum med de øvrige faggrupper. Det styrker forholdet og kommunikationen mellem husassistenterne/serviceassisterne og personalet på plejehjemmene. 

Tip nr. 4: Klæd husassistenterne/serviceassistenterne på

Nogle af de rengøringsmidler, som husassistenterne/serviceassisterne arbejder med, kan godt være giftige. Derfor skal husassistenterne/serviceassistenterne vide, hvordan de skal håndtere dem. 

Tip nr. 5: Skån miljøet

Der skal ofte mindre rengøringsmiddel til, end man lige umiddelbart tror. Så giv husassistenterne/serviceassistenterne kurser i, hvordan de doserer rengøringsmidlerne rigtigt. Det kan både spare penge og gavne miljøet. 

Tip nr. 6: Inddrag rengøringen

De kommunale rengøringsenheder har masser af erfaring med og viden om de fysiske begrænsninger i forhold til rengøring. Spørg dem til råds om indretningen af nye og eksisterende bygninger, og når der skal købes nyt inventar. 

Tip nr. 7: Boost det sociale med arrangementer

Husassistenter/serviceassistenter arbejder ofte alene eller i små hold, og derfor kan man let glemme, at man er en del af en helhed. Sociale arrangementer kan skabe følelse af samhørighed og fagligt fællesskab, hvilket kan højne trivslen. 

Tip nr. 8: Inddrag borgerne

Visse borgere kan sagtens inddrages i rengøringen. De kan for eksempel hjælpe med at tørre støv af eller hænge vasketøj op. De vil faktisk ofte gerne være med til det, de kan, hvis bare de får lov. 

Download: God rengøring kommer ikke af sig selv