På forkant psykisk arbejdsmiljø

Kom på forkant i arbejdsmiljøarbejdet

Nyt BFA-hæfte ser på, hvordan I bevarer energien i arbejdsmiljøarbejdet og får handlet på APV’ens indsatser.

Af Sine Molbæk-Steensig 27/06/2018

Få inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen. I BFA-hæftet finder I en bred vifte af konkrete metoder til at sætte arbejdet i system. 

På forkant: Inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen
SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her.