Om Metoder Mod Vold

Et videns- og inspirationsværktøj om voldsforebyggelse

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018

Metoder Mod Vold er målrettet TRIO på arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger og udadreagerende adfærd.

Bag websitet står
•  KL
•  FOA
•  Socialpædagogerne
•  3F
•  Dansk Socialrådgiverforening
•  Sundhedskartellet

Metoder Mod Vold er konceptualiseret og udviklet af Great Communication, som også står bag alle tekster og har produceret samtlige videoer på sitet. Great Communication er specialister i formidling af viden og i at skabe læring og kommunikation på social- og sundhedsområdet for blandt andre kommuner, regioner, NGO'er, styrelser og videnscentre.

Faglige konsulenter har været:

Bjarne Møller
Bjarne Møller er chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS og mangeårig leder af projekt Vold som Udtryksform, som siden 1992 har samlet viden, gennemført udviklingsarbejde, rådgivet, afholdt kurser og undervisning samt udgivet en række publikationer om forebyggelse af vold. Bjarne er oprindelig uddannet pædagog og har tidligere arbejdet i daginstitutioner, klubtilbud samt krisecenter for børn og unge. Senest har han været en del af arbejdsgruppen for Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.

Trine Uhrskov
Trine Uhrskov er psykolog og medejer af firmaet Sopra, hvor hun fungerer som supervisor og underviser i voldsforebyggende arbejde på botilbud og forsorgshjem. Herudover rådgiver hun i enkeltsager gennem VISO. Trine beskæftiger sig med borgere med både kognitive funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og sociale problemstillinger og har været medudvikler af metoden LA2, som beskrives her på sitet. Senest har hun været en del af arbejdsgruppen for Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.