Helle fra SPOTTET

Tre afdelinger har bygget bro mellem deres siloer: Sådan giver det en bedre misbrugsrådgivning

Roskilde Kommune har fået et nyt tilbud til unge med misbrugsproblemer. Før skulle de unge fra afdeling til afdeling, men nu har tre af kommunens afdelinger samlet sig om SPOTTET, et tilbud om gratis rådgivning til unge misbrugere og deres forældre.

Af William Meyer 02/02/2017

For nyligt åbnede et nyt tilbud om gratis misbrugsrådgivning til unge i Roskilde. Tilbuddet hedder SPOTTET, og er et fælles projekt for tre af kommunens afdelinger: Center for Alkohol- og Stofmisbrug, Sundhedscenteret og Børn og Unge. Det er netop dette samarbejde, der er en af SPOTTETs store fordele.

LÆS OGSÅ: Det gode samarbejde med lokalsamfundet: Sådan gør de i Roskilde

Det tværfaglige samarbejde mellem afdelingerne gør dels, at de unge kan få en mere helhedsorienteret behandling, dels at medarbejderne får et styrket samarbejde og bygger bro mellem deres siloer ved at have et fælles sted, hvor de kan mødes. For SPOTTET er ikke bare et projekt, men også en bygning, hvor medarbejdere med kompetencer inden for misbrugsområdet fra alle tre afdelinger kommer. 

For selvom medarbejderne stadig er tilknyttet hver deres afdeling og har kontor der, så skiftes de også til at tage ud på SPOTTET.

Personalemøde på SPOTTET
Medarbejdere på SPOTTET

Medarbejderne på SPOTTET har lige afholdt personalemøde. "Det giver et godt sammenhold, at man møder dem fra de andre afdelinger her" - Thomas Eriksen

Bro mellem siloerne

SPOTTET er i høj grad medarbejdernes eget initiativ. Det fortæller misbrugskonsulent i Børn og Unge Thomas Eriksen, sundhedskonsulent i Sundhedscentret Helle Cold Larsen samt chefkonsulent i Center for Alkohol- & Stofbehandling Jørn Pedersen alle.

Projektet opstod, fordi der var et behov for at skabe et tilbud særligt rettet mod kommunens unge borgere med misbrugsproblemer. Især gruppen af unge under 18 manglede et kvalificeret tilbud, mener Jørn Pedersen.

- Vi var rundt i kommunerne for at se, hvordan de håndterede den gruppe. Men hver gang kom vi tilbage og tænkte ”det har vi allerede i Roskilde”. Der var kun en ting, vi manglede: et formelt samarbejde mellem kommunens forskellige tilbud, fortæller han.

Derfor besluttede de at oprette SPOTTET - et formaliseret samarbejde der skal bringe kommunens dygtigste medarbejdere på misbrugsområdet sammen på tværs af afdelinger. Tilbuddet er inspireret af kommunerne, som medarbejderne besøgte, blandt andet tilbuddet U-turn i København.

Og det har ifølge medarbejderne vist sig at være en god idé.

- Det giver mig et tilhørsforhold, at jeg har et sted, hvor jeg kan sparre med nogle kollegaer, for jeg sidder alene med mit ressortområde som konsulent i familieafdelingen. Det at få et arbejdsfællesskab sammen med andre, der laver det samme, det gør, at jeg bliver bedre til at lave mit arbejde, fortæller Thomas Eriksen

Indretningen på SPOTTET
Thomas Eriksen

Thomas Eriksen slapper af i et af de behagelige møbler på SPOTTET. "Vores indretning er omkostningsbevidst, men afslappende og tryg for de unge. Det er win-win" - Helle Cold Larsen

Samtidigt sætter han pris på, at han bliver fagligt udfordret i mødet med medarbejderne fra de andre afdelinger. Blandt andet på personalemøderne kan medarbejderne fra de tre afdelinger brainstorme og komme med forskellige løsninger.

Det er Helle Cold Larsen enig med ham i.

- Vi er altid en blanding af medarbejdere fra de forskellige afdelinger, når vi er på SPOTTET. På den måde kan vi håndtere en bredere gruppe borgere i kraft af vores forskellige fagligheder, og vi kan finde løsninger i fællesskab, siger hun.

En helhedsorienteret indsats

Dermed får de unge også et mere helhedsorienteret forløb ifølge de tre konsulenter, Viden på Tværs har talt med.

- Førhen blev de sendt fra afdeling til afdeling, når de kom til os, og det kunne være problematisk i forhold til at fastholde de unge, fordi det var en utryg situation at skulle fra sted til sted, fortæller Thomas Eriksen.

Med SPOTTET er man ovre den problemstilling, fordi de unge nu kun skal komme et sted, og det er essentielt i forhold til misbrugsrådgivningen, mener Jørn Pedersen.

- Det kan være svært at få de unge ind af døren. Ofte indser de slet ikke selv, at de har et problem. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi holder på dem, når først de er kommet til os, mener han.

 Det er dog ikke kun de unge, som de gerne vil have ind ad dørene på SPOTTET, fortæller de tre konsulenter.  Forældrene til unge med misbrugsproblemer får et tilbud om at komme til forældregrupper, hvor konsulenterne igen gennem en tværfaglig indsats hjælper dem til at forstå deres børn bedre.

- De kommer til os, typisk med en følelse af skyld og skam over ikke at slå til i forhold til deres børn. Og så er det vigtigt, at vi også møder dem med samme forståelse, som vi møder de unge, mener Helle Cold Larsen.

Desuden fortæller konsulenterne, at forældrene i nogle tilfælde er lettere at få fat på end de unge, der har svært ved selv at se deres misbrugsproblemer.

Få mere viden

Forældregrupperne er inspireret af U-turn, der har lavet et inspirations- og metodehæfte til, hvordan man kan komme i gang med sådanne grupper.

Hvis du er interesseret i at læse mere om forældregrupperne, kan du finde værktøjet her samt flere andre materialer og værktøjer, der er relevante i forhold til misbrugsrådgivning af unge.

TIP: Har du selv erfaring med at nedbryde eller bygge bro til andre siloer? Så hører vi meget gerne fra dig på mail (redaktion@vpt.dk) eller telefon 40 44 08 85

Hvad er en silo?

En silo kan for eksempel være en bestemt afdeling, en organisation eller en sektor. Når medarbejdere involveret i et borgerforløb har forskellige nærmeste ledere, er de i princippet i hver deres silo. En silo er kendetegnet ved et særligt fagligt fokus og ekspertise, juridisk grundlag og separat budget. Der opstår en særskilt logik og handlemåde i en silo. 

Hvad er SPOTTET?

SPOTTET tilbyder gratis og anonym misbrugsrådgivning til unge i Roskilde Kommune. Om onsdagen er der åben rådgivning, hvilket vil sige, at alle kan komme ind fra gaden i tidsrummet 12-18 til en indledende samtale. Hvis der er behov for det, arrangerer medarbejderne opfølgende samtaler på de andre dage i ugen. Derudover tilbyder SPOTTET kurser i form af forældregrupper til forældre, der er bekymrede for deres børn ift. misbrug.

SPOTTET er placeret bag HAL 12 i Roskildes kreative bydel, Musicon

Sådan fungerer broen mellem afdelingerne

Medarbejderne på SPOTTET fortæller, at formålet med SPOTTET i sidste ende er at bruge kommunens kræfter på misbrugsområdet så effektivt som muligt, samtidigt med at man hjælper hinanden. Medarbejderne er fortsat tilknyttet deres gamle afdelinger, men med SPOTTET er der bygget en bro imellem dem.

Der er derfor heller ikke et fast antal dage for de i alt 8  medarbejderne, hvor de skal kommer på SPOTTET, og det er kun nogle af deres kerneydelser, som de gennemfører med SPOTTET.

Hver uge laver medarbejderne en vagtplan for, hvem der skal ud på SPOTTET på hvilke dage. Planen varierer fra uge til uge og fra person til person.