Medarbejdere og ledere finder løsninger

MED og det lokale partssamarbejde skaber værdi for de kommunale arbejdspladser

Samarbejdet i MED-udvalgene og mellem ledere og tillidsrepræsentanter i det lokale partssamarbejde fungerer og er baseret på dialog og engagement i at finde løsninger, lyder det i et nyt materiale fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Sammen har de formuleret fælles mål og perspektiver for de kommende års udvikling af MED- og partssystemet.

Af VPT 01/09/2017
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Det lokale samarbejde i MED-udvalg og samarbejdet mellem ledere og tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne fungerer overordnet godt og er i stadig udvikling. MED- og partssamarbejdet finder sted i formelle rammer gennem møder og forhandlinger, men også i stigende grad ved en uformel daglig dialog mellem ledere og medarbejdere.

Det er en af pointerne i materialet 'Fokus på den danske model - fælles billeder og fælles perspektiver vedr. MED-samarbejdet og partssamarbejdet i kommunerne', som KL og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet på baggrund af besøg i otte forskellige kommuner.

Materialet fortæller også, at udviklingen i samarbejdet afspejler et engagement i at finde lokale modeller for samarbejdet, og medarbejdere og ledere har fokus på i fællesskab at skabe gode løsninger for arbejdspladserne og for borgerne. Samarbejdet hviler på en høj grad af tillid, og det giver værdi for den samlede opgaveløsning og for kvaliteten i arbejdsmiljøet.

Fælles perspektiver

KL og Forhandlingsfællesskabet har på baggrund af materialet formuleret nogle fælles perspektiver og mål for de kommende års udvikling af MED- og partssystemet.

Fælles grundlæggende værdier spiller en stor rolle for det lokale samarbejde, og på baggrund af projektet har KL og Forhandlingsfællesskabet formuleret en række væsentlige fælles værdier, hensigter og mål for arbejdet fremadrettet:

  • De to centrale parters rolle vil også i fremtiden være at nå til enighed om de bedste rammer for det lokale samarbejde.
  • KL og Forhandlingsfællesskabet vil i højere grad tilgå arbejdet ud fra de fælles værdier og søge svar og løsninger i en lokal kontekst sammen med de lokale repræsentanter, og i mindre grad alene med fokus på juridisk begrundede henvisninger.
  • KL og Forhandlingsfællesskabet vil i de kommende år styrke fælles kommunikation af de mange muligheder, der er for lokalt tilpassede løsninger indenfor de eksisterende rammer for samarbejdet.

Læs mere i materialet

Nedenfor kan du downloade hele materialet, der indeholder KL og Forhandlingsfællesskabets indtryk fra besøgene i de otte kommuner og fra dialogen med de lokale repræsentanter samt parternes fælles perspektiver for de kommende års udvikling af MED- og partssystemet. Materialet er udsendt til alle kommuners hovedudvalg.

Du kan også downloade KL og Forhandlingsfællesskabets brev til hovedhovedvalgene og de spørgsmål, som KL og Forhandlingsfællesskabet har brugt som udgangspunkt ved kommunebesøgene for de lokale parters refleksion over samarbejdet i MED- og partssystemet .

 

Disse kommuner har fået besøg

KL og Forhandlingsfællesskabets repræsentanter har været på besøg og i dialog med ledere og medarbejderrepræsentanter i følgende kommuner. Kommunerne er udvalgt ved lodtrækning - dog med hensyn til, at man gerne ville besøge kommunerne forskellige steder i landet og kommuner af forskellig størrelse. 

• Ballerup Kommune (oktober 2015)
• Nordfyns Kommune (november 2015)
• Aalborg Kommune (marts 2016)
• Sønderborg Kommune (april 2016)
• Ringkøbing-Skjern Kommune (maj 2016)
• Gentofte Kommune (juni 2016)
• Københavns Kommune (december 2016)
• Roskilde Kommune (januar 2017)