MED-håndbog 2015 forside

Download MED-håndbog 2015 for kommunerne

I MED-håndbogen kan du finde de regler og vejledninger, som fortæller, hvordan medarbejderrepræsen-tanter og ledere samarbejder i kommunernes MED-system.

Af VPT 13/01/2017
Forhandlingsfællesskabet,
KL

KL og Forhandlingsfællesskabet har sammen udgivet en ny udgave af MED-håndbogen, som indeholder rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse og dermed en beskrivelse af de rammer, som medarbejderrepræsentanter og ledere samarbejder under i kommunernes medindflydelsessystem.

Overenskomstaftalen i 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet førte ændringer med sig i reglerne, og derfor kommer bogen nu i en opdateret version, som indeholder disse ændringer. 

I håndbogen kan du finde rammeaftale for medindflydelse og medbestemmelse, du kan finde protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse, og du kan læse vejledninger til teksterne. Vejledningerne er udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet i fællesskab.

Overblik over MED-håndbog 2015:

  • Forordet i MED-håndbogen 2015 opridser blandt andet de ændringer i regelsættene om medindflydelse og medbestemmelse, som blev indgået under overenskomst-  og aftaleforhandlingerne i 2015.
  • Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse  
  • Kapitel 1:  Rammeaftalens område, formål m.v.
  • Kapitel 2:  Medindflydelse og medbestemmelse, herunder reglerne om information og drøftelse og om retningslinjer
  • Kapitel 3: Tillidsrepræsentanter
  • Kapitel 4: De centrale parter – opgaver og kompetencer
  • Kapitel 5: Aftalens ikrafttræden
  • Protokollater og bilag til rammeaftalen
Læs MED-håndbogen 2015 - Kommunerne
Fakta om MED-håndbogen

Hvad er MED-håndbogen?

MED-håndbogen samler regler og vejledning til det fælles arbejde mellem medarbejderrepræsentanter og ledere i medindflydelsessystemet i kommunerne.  Den bygger på de aftaler om samarbejdet, som er aftalt mellem de centrale parter ved overenskomstforhandlingerne i 2015.

Hvem står bag den?

De centrale parter KL og Forhandlingsfællesskabet

Hvem er den relevant for?

Ledere, tillidsrepræsentanter/ arbejdsmiljørepræsentanter/ medarbejderrepræsentanter, sekretærer for MED-udvalg mv. 

Hvordan finder jeg ud af, hvad der er blevet ændret siden sidste udgave?

Ændringerne er ridset op i bogens forord på side 4.