LA2 - introduktion

LA2 er en samtale- og refleksionsmetode med elementer af både forebyggelse, håndtering og læring. Grundfilosofien er, at borger og medarbejder begge er eksperter med hver deres perspektiv.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. LA2 - introduktion

LA2 er en samtale- og reflektionsmetode, der har fokus på at forstå borgerens "indefra" perspektiv og ønsker at kende borgerens ressourcer og belastninger.

Samtidig er LA 2 også en udredningsmetode, der beskriver den fagprofessionelles "udefra" perspektiv. Disse to perspektiver kvalificerer hinanden i LA2. I LA2 anses samarbejdet mellem medarbejder og borger som centralt, så borgeren ikke står alene om ansvaret for at finde løsninger. På denne måde skabes der en alliance mellem personale og borger om sammen at reducere kritiske episoder.

LA'et i LA2 står for Low Arousal, og metoden har også elementer af Feedback Informed Treatment. LA2 er en metode, som forholder sig til både Forebyggelse, Håndtering og Læring. Dette sker igennem tre konkrete værktøjer:

Trivselsplanen handler om forebyggelse. Den fokuserer på at understøtte borgerens trivsel til hverdag og holde belastningerne så langt nede som muligt.

Tryghedsplanen fokuserer på hvordan borger og medarbejder håndterer svære situationer, så borgeren så vidt muligt undgår at komme i affekt og miste selvkontrollen.

Læringsplanen handler om at tage fælles læring med ud af kritiske episoder og lade den indgå i det fremadrettede samarbejde.

Planerne bliver udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejder og borger og revideres løbende. I planerne beskrives de konkrete strategier for både borger og medarbejder for at sænke borgerens belastningsniveau og for at håndtere og lære.  

Metoden er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og medarbejdere og borgere på socialpsykiatriske botilbud i Danmark.

Et af de botilbud, der benytter LA2 er Grevenlund i Odense Kommune. I den næste video kan du besøge Grevenlund og se, hvordan de arbejder med metoden.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. LA2 - introduktion