Grønspættebogen side 1

Ny grønspættebog: Sådan evaluerer I innovation

Center for Offentlig Innovation lancerer en guide til alle, der skal evaluere innovative tiltag. Bogen gør en evaluering lettere og mere overkommelig.

Af Ida Juel Koll 29/09/2016

Den nye guide fra COI skal hjælpe til, at en evaluering bliver enklere og dermed også mere attraktiv at udføre.

- Det vigtigste er, at evalueringen begynder tidligt i din innovationsproces. Det gælder om at få koblet evaluering og innovation tæt sammen, lyder budskabet i den nye udgivelse. 

Grønspættebogen guider dig igennem en evalueringsproces skridt for skridt, og her giver grønspættebogen fire hovedpunkter:

  1. Afklar! Hvorfor evaluerer du?
  2. Planlæg! Hvordan evaluerer du?
  3. Indsaml, analysér og konkludér! Skaf evalueringsviden.
  4. Brug det! Brug din nye viden.

Jo tidligere, evalueringen bliver tænkt ind, jo større mulighed er der for, at tiltaget får udbytte af en evaluering. 

Grønspættebogen indeholder også en guide til både kvantitative og kvalitative metoder. 

Læs hele publikationen her

Center for Offentlig Innovations grønspættebog
Hvad er innovative tiltag?
  • Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi.
  • Innovation kan fx være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, organisationsformer og processer eller måder at kommunikere med omverdenen på.
  • Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt før af andre.
  • Et innovativt tiltag er de konkrete handlinger, organisationsformer eller produkter, der er anvendt for at opnå værdi.
  • En innovation skal være gennemført. Ideer eller forsøg gør det ikke alene.

Kilde: Center for Offentlig Innovation