Innovation i det offentlige skabes i stor stil sammen med eksterne aktører

Få konkrete råd, værktøjer og inspiration til din næste innovation

Hovedparten af den innovation, som finder sted i det offentlige, sker i samarbejde med aktører uden for kommune, region og stat. Og det samarbejde – om end det er svært – giver synlige resultater, konkluderer ny håndbog.

Af Bettine Romme Andersen 22/10/2018

Arbejder du med innovation i dagligdagen, står du i spidsen for innovative projekter – eller overvejer du at komme i gang. Så kan en ny håndbog om innovation ”NYT SAMMEN BEDRE” guide dig igennem fælderne og mulighederne. Bogen giver læseren helt konkrete værktøjer og beskriver en række cases, som kan bruges til inspiration.

Springer en offentlig arbejdsplads ud i sådan et eksternt samarbejde, så øger det kvaliteten, hæver effektiviteten, styrker borgerinddragelsen og forbedrer medarbejdertilfredsheden, konkluderer håndbogen, som Center for Offentlig Innovation står bag.

NYT SAMMEN BEDRE” slår også en tyk streg under, at innovation i det offentlige ikke er en lukket klub, men i høj grad en disciplin som udøves sammen med aktører uden for kommune, region og stat.

Næsten fire ud af fem offentlige innovationer bliver til i samarbejde med en eller flere aktører, som kommer uden for egne rækker, dokumenters det.

Offentlig innovation skabes i samarbejde

Og det dræber i høj grad myten om en offentlig sektor, der står alene og er lukket om sig selv, siger Ole Bech Lykkebo, der er analysechef i Center for Offentlig Innovation.

-  Det er forbløffende, at 79 procent af alle innovationer sker i et eksternt samarbejde. Og vi kan se, at det virker – din chance for at få værdi ud af det er simpelthen højere, hvis du arbejder sammen med andre, siger Ole Bech Lykkebo.

I tre ud af fire innovationer bliver kvaliteten forbedret, i knap hver anden øges effektiviteten og medarbejdertilfredsheden, mens borgerinddragelsen forbedres i hver tredje.

Håndbogen belyser desuden, at offentlige samarbejder kommer i stand med mange forskellige aktører – og flere end man lige har været opmærksom på.

- Man har jo ofte talt om, at private virksomheder kan være en bidragyder, og man ved, at vidensinstitutioner spiller en rolle, men at så mange af de andre aktører, som frivillige foreninger, borgere, fonde og udlandet, er begyndt at spille en rolle, det er ikke belyst før, fortæller Ole Bech Lykkebo.

Innovation med otte forskellige eksterne aktører

Innovationshåndbogen har fokus på otte typer af eksterne aktører, som bliver gennemgået med en case i hver sit kapitel.

- For hver af de otte aktører har vi beskrevet, hvad man så får ud af at arbejde sammen med dem. Arbejder man eksempelvis sammen med fonde, så kan man se, at chancen for, at man får højere kvalitet og bedre borgerinddragelse, simpelthen er større, siger analysechefen.

Der er i bogen lagt vægt på at give læserne konkrete og praktiske råd samt brugbare værktøjer til at komme i gang, for det har været efterspurgt, fortæller Ole Bech Lykkebo.

-  Målgruppen er innovationsaktive medarbejdere og ledere i den offentlige sektor. Dem, der kan få noget til at ske i praksis i hverdagen, det kan være en udviklingsmedarbejder, der arbejder med borgerinddragelsesprocesser, det kan være en sygeplejerske, der arbejder med velfærdsteknologi i ældreplejen. Så det er de praktikere, vi håber at hjælpe, siger Ole Bech Lykkebo.

Det virker, men er svært

Selv om bogen viser, at innovation skabt i samarbejde er godt og giver synlige resultater, så er der lidt malurt i bægeret.

- Der er alle mulige strukturelle forbistringer, og vi kan også se, at økonomi oftere er en hæmsko, når man samarbejder. Det kan eventuelt handle om, at investeringer og gevinster er ulige fordelt mellem parterne – hvem skal tage risikoen, og hvem skal tage æren?, siger Ole Bech Lykkebo.

Han peger også på, at en af udfordringerne ved at samarbejde er, at begge parter skal være åbne for input og vidensdeling, så man ikke møder op med sit eget færdige og gennemarbejdede oplæg, som man bare skal have andre til at lave. For så er der ikke meget samarbejde over det.

- Man skal have modet til at stille sig frem med et problem uden at have defineret det hele på forhånd. Man skal sige, vi har ikke løsningen selv, vi inviterer jer med til at hjælpe os. Så det er også et nyt mindset, man skal arbejde med, siger han og afslutter:

- Det er ikke nemt at arbejde sammen, men det virker. Det er budskabet i bogen.

NYT SAMMEN BEDRE” er skrevet af Center for Offentlig Innovation og udgivet den 10. oktober på Dansk Psykologisk Forlag.

De otte eksterne aktører

1) Andre offentlige arbejdspladser inden for samme kommune, region eller ministerområde.

2) Offentlige arbejdspladser uden for samme kommune, region eller ministerområde.

3) Private virksomheder.

4) Borgere.

5) Frivillige foreninger.

6) Vidensinstitutioner.

7) Fonde.

8) Udlandet.

Læs om andre innovative projekter i kommunerne i Innovationshåndbogen
Nyt sammen bedre innovationshåndbog cover

Projektet er omtalt i Innovationshåndbogen Nyt Sammen Bedre, som er udarbejdet af Center for Offentlig Innovation.

Køb bogen eller download den gratis på COI's hjemmeside

Tre eksempler på samarbejder

Samarbejde med en vidensinstitution:

To plejehjem i Aalborg Kommune har sammen med Designskolen i Kolding udviklet bedre metoder til håndtering af medicin og reduceret tilfælde af glemt medicin.

Samarbejde med private virksomheder:

Vesthimmerlands Kommune, en skole og flere private virksomheder har arbejdet sammen om at udvikle en ny type skoletoilet, der blandt andet har forbedret hygiejnen markant.

Samarbejde mellem kommune og en fond

I Odense Kommune har et samarbejde med en fond skabt nye boliger og bedre fremtidsudsigter for hjemløse unge.