Ny ferielov

Hvad betyder de nye ferieregler for dig?

Hvad betyder de nye ferieregler for din ferie - og hvad gør du i overgangsperioden fra de gamle ferieregler til de nye?

Af Sine Molbæk-Steensig 15/05/2019
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Ferieloven blev ændret af Folketinget i januar 2018 og træder i kraft 1. september 2020. Med den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag, men perioden for, hvornår du optjener betalt ferie, og perioden for, hvornår du kan afholde ferien, bliver ændret.

Der vil være en overgangsperiode, inden den nye ferielov træder i kraft. Overgangsperioden går fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020.

De feriemidler, som du optjener i denne periode, vil blive indefrosset og først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Læs om de nye regler

Hjælp til kommunerne

KL og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en udførlig vejledning for at hjælpe kommunerne med reglerne i overgangsperioden. Vejledningen forklarer principperne bag de nye regler for samtidighedsferie og forskudsferie, og så forklarer den, hvordan overgangsordningen skal håndteres i praksis.

Kommunerne skal blandt andet være opmærksomme på, at en del af ferien, som optjenes i overgangsperioden, skal indefryses og først udbetales senere. Det gælder dog ikke for den sjette ferieuge og forhøjet særlig feriegodtgørelse. 

Læs mere om vejledningen hos KL
Læs mere om  vejledningen hos Forhandlingsfællesskabet

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Nye ferieregler i 2020
Vejledning om overgangen til de nye ferieregler