bedste

Sådan giver Frederiksberg besøgsbedsterne en god introduktion

På Frederiksberg besøger frivillige besøgsbedster kommunens dagtilbud. Hvis det skal være en succes, så er det vigtigt, at de frivillige får en ordentlig introduktion lyder rådet.

Af Mette Voss 07/12/2016

Børnene i Frederiksberg Kommunes dagtilbud har mulighed for at møde en såkaldt besøgsbedste i deres hverdag. Det er seniorer, der på frivillig basis besøger en institution og er sammen med børnene.

Dorthe Nielsen koordinerer besøgsbedsterne i kommunen, hvor de har lavet et projekt omkring de frivillige besøgsbedster og har stort fokus på, at det skal blive en god oplevelse for både medarbejdere, børn og bedster. 

- Jeg prøver at styre kombinationen af bedste og daginstitution, og hvis de så ikke passer sammen, så får de en anden daginstitution at besøge, siger Dorthe Nielsen.

De frivillige bliver taget godt i mod af institutionerne, og det er en af de vigtigste ting for at samarbejdet skal lykkes.

- Der var lidt problemer i starten. Hvis personalet for eksempel ikke er blevet informeret ordentligt inden, der kommer en ind ad døren, så bliver det aldrig til noget, for så bliver de frivillige ikke taget ordentligt imod. Så det er vigtigt at institutionen er ordentligt forberedt, og at medarbejderne også er informeret om, hvad det går ud på. Så går det jo rigtig godt, siger Dorthe Nielsen.

Tid til opstart

Når en besøgsbedste sætter sine ben i en daginstitution for første gang, er det vigtigt, at der er tid til at tage i mod hende.

- Jeg vil helt klart give det råd, at man skal være meget åben og de første gange de er her, skal man være meget på og fortælle om arbejdet og sætte folk ind i det. For at det kommer til at køre godt, skal der være en åbenhed i personalegruppen og en lyst til at lukke et menneske ind, som har nogle helt andre kompetencer siger Jens Jørgensen, der er leder af Sct. Markus Sogns Børnehus.

Mette Vestergaard er pædagog i Sct. Markus Sogns Børnehus, og hun husker, at de var spændte da bedsten skulle starte, men det gik ret nemt.

- Hun kom og var indstillet på at være en del af os. Vi tager i mod mange forskellige mennesker her hos os, og vi er meget opmærksomme på, at være åbne og imødekommende og være åbne omkring, hvad vi forventer. Det har vi meget fokus på, siger hun.

Deres besøgsbedste var også selv god til at falde ind.

- I virkeligheden gled hun bare ind i vores hverdag, og hun er enormt glad for at være der. Hun har en vigtig funktion, børnene synes, hun er noget særligt, fordi hun har lidt mere tid. Jeg synes, at det er enormt dejligt, at der kommer et fremmed menneske ind, som måske gør tingene på en lidt anden måde og har en lidt anden tilgang til tingene. Det mangfoldiggør den buket af voksne, der er i huset, siger Jens Jørgensen. 

Besøgsbedsterne får en anden rolle over for børnene i dagtilbuddene, end pædagogerne har.

- De bliver siddende. Pædagogerne er jo nogle gange nødt til at afbryde, hvis der sker et uheld, eller en skal på toilettet, hvor bedsterne kan sidde i en time uden at skulle noget andet. Det er af stor værdi for børnene, for de har tid til en længere samtale, end man ellers har, siger Dorthe Nielsen.

Rene linjer

Besøgsbedsterne indgår ikke i vagtplanen, og de regner dem ikke med i timeregnskabet.

- Hun tager med på nogle ture nogle gange, hvor der så er en ekstra hånd med, og så bliver turen jo også lidt bedre, for der bliver jo lidt mere tid til den enkelte. Det er rigtig vigtigt, det er ikke en skjult opnormering. I den første lange tid, gik hun ikke hen til forældre og gav oplysninger om barnets dag, for det var ikke hendes opgave, siger han.

I hverdagen i Sct. Markus Sogns Børnehus bliver tingene også skilt ad.

- Hun skal ikke udfylde vores plads, hvis vi for eksempel er ramt af sygdom eller ferie. Vi er to faste på stuen, og hun indgår på lige fod med os andre, når hun er der, hun laver de samme ting med børnene. Så hun gør det samme som os, men hun gør det ikke i stedet for os, siger hun.

Dorthe Nielsen er også meget opmærksom på, at bedsterne ikke må blive en del af normeringen.

- Vi har blandt andet på det rene, at de ikke udøver pædagogisk arbejde, men de er til stede i institutionen og børnene kan lege med dem, siger hun.

For Sct. Markus Sogns Børnehus er besøgsbedsten er plus, men Jens Jørgensen påpeger, at der skal være overskud til det.

- Det skal være noget man vil, men når man vil det, så får man også noget ud af det, siger han.