motorik&sprog

Forskernes tre råd: Sådan styrkes børns sprog og bevægelse

Lad børnene udtrykke sig ved hjælp af gestik og kropssprog, lav sanglege med fagter og giv barnet succesoplevelser med at mestre kroppen. Det er rådene fra to forskere.

Af Irene Aya Schou 15/11/2016

Børns tidligere sproglige udvikling er kropsligt funderet, og det er kroppen, der sætter dagsordenen for, hvordan sproget udvikler sig. Begreber og ord skal gribes med hænderne - rent bogstaveligt - før at de giver mening.

Det nonverbale er en forudsætning for det verbale. Hvis man tager et barn i fem års alderen, og ser på dets ordforråd, så kan det kædes sammen med, hvor dygtigt barnet var til at gestikulere som etårig.

- Derfor er det vigtigt, at man stimulerer gestikken og andre nonverbale bevægelser, siger hjerneforsker og læge Kjeld Fredens, der har skrevet flere bøger om børns læring.

Sammen med Mia Herskind, ph.d. og psykolog, giver han her tre råd til, hvordan man styrker krop, sanser, bevægelse og sprog hos børn.

1. Styrk børnenes kropssprog

De voksne kan styrke børns sprog ved at opmuntre børnene til at udtrykke sig ved hjælp af kropssprog og gestik. De voksne kan fx selv bruge krop og gestik aktivt sammen med børnene – fx i sanglege – og dermed vise børnene, hvordan de kan udtrykke sig ved hjælp af kroppen.

2. Sæt ord og sang på

Sanglege med fagter er med til at styrke børns oplevelse af, at bevægelse og sprog kobles sammen. Vælg enkle sange med plads til at improvisere og byg løbende nye ord og bevægelser på, så sanglegen varieres. Vær åben over for børnenes måder at deltage i sangen på. For at styrke børns sprog er det også vigtigt at sætte ord på det, barnet gør. Når barnet fx kravler eller løber af sted, kan den voksne udtrykke det med ord for at styrke koblingen mellem ord og handling.

3. Giv barnet succesoplevelser med at mestre kroppen

Fokuser på at give barnet små succesoplevelser med at mestre kroppen. Helt enkle aktiviteter, som fx at trille med en bold eller cykle med benene, kan være med til at styrke børns lyst til at bevæge sig, også selvom de endnu ikke kan kravle eller gå. Det vigtigste er, at barnet får lyst til at hbevæge sig.

Læs mere om, hvordan motorik og sprog hænger sammen her.

Om Motorik og Sprog
Fremfærd Børn

Motorik og Sprog er målrettet det pædagogiske personale i dagpleje og vuggestuer og har til formål at inspirere til, hvordan man kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng. Find værktøjer og viden om sammenhængen mellem motorik og sprog og find konkrete øvelser og lege, du kan bruge i hverdagen. 

Gå på opdagelse i Motorik og Sprog.

Projektet Motorik og Sprog er udarbejdet af  BUPL, FOA og KL i fællesskab og gennemført i regi af Fremfærd Børn.