aktivitetsrum

Daginstitution blev designet med hjælp fra medarbejderne

Små rum og god plads i personalestuen var nogle af de ting, der blev lagt vægt på, da medarbejderne var med til at planlægge udformningen af den nye daginstitution Filosoffen i Holstebro.

Af Mette Voss 20/09/2017

I 2014 besluttede Holstebro Kommune, at to daværende daginstitutioner skulle lægges sammen, og der skulle bygges en helt ny bygning til den nye integrerede institution Filosoffen. Helt fra begyndelsen valgte ledelsen og arkitektfirmaet at inddrage medarbejderne, og de fik dermed stor indflydelse på, hvordan deres kommende arbejdsplads skulle se ud.

Medarbejdere, ledere og arkitektfirmaet samskabte en institution, så den på bedste måde understøtter den pædagogiske praksis. Institutionen stod færdig i begyndelsen af 2017, hvor alle flyttede ind.

- I starten af processen sagde vi til personalet, at de skulle ’go high’, de skulle flyve helt derud, hvor de tænkte, det var for vildt, siger Jette Stenger Føhns, der er pædagogisk leder i Filosoffen.

Det gjorde personalet, og ønskerne endte med at fylde et helt kladdehæfte. Det var nødvendigt at få sorteret i dem, og ledelsen og nogle medarbejdere var også i både Kolding og København for at finde inspiration til byggeriet.

Hyggekroge til børnene

En af de ting, medarbejderne lagde stor vægt på, var, at der skulle være små hyggekroge og mindre rum, hvor børnene kan lege og hygge sig.

- Børn skal ikke hele tiden føle sig overvåget af en voksen. De skal også have følelsen af, at de kan lege hyggeligt, uden at en voksen ser dem. De må gerne have fornemmelsen af, at de er alene, siger Karina Dueholm Kristensen, der er pædagog i Filosoffen.

Hyggekroge under trappen

Under trappen er der lavet huller, hvor børnene kan gemme sig eller sætte sig med en bog.  

Det klassiske store fællesrum, hvor der er plads til alle 148 børn på én gang er blevet fravalgt for at få plads til de mindre rum, og personalet lægger blandt andet vægt på, at der ikke er ’banegårdsstemning’ på de mindre fællesarealer.

- En af hensigterne var at skabe et hus, hvor der var mindre rum til mindre grupper børn. Når vi har gæster, kommenterer de tit lydniveauet. De synes, der ro her. Vi har også sikret, at der er en voksen til stede på fællesarealerne, når børnene er derude. Så vi kan sætte leg og aktiviteter i gang, siger pædagog Margitt Rosengren Jensen.

Der er plads til alle

Da ledelsen og medarbejderne var på tur til andre institutioner, så de flere gange, at der ikke var plads nok i personalerummet til alle medarbejdere. Blandt andet så de, at folk spiste frokost i vindueskarmene, og at de var nødt til at holde møder på stuerne.

- Vi prioriterede personalefaciliteterne højt. Vi så institutioner i København, hvor de var 40 ansatte, men der kunne sidde 12 på personalestuen, det duer ikke. Der kræves så meget af pædagoger i dag, at de simpelthen skal have nogle ordentlige arbejdsvilkår også til det fagfaglige, som ikke direkte har med børnene at gøre, siger Susanne Eg, der er leder i Filosoffen, og tilføjer:

- Vi har også et kontor med fire arbejdspladser, hvor medarbejderne kan sætte sig ind og arbejde.

Gemmesteder

Det er vigtigt, at børnene har små rum, hvor de ikke hele tiden føler sig overvåget af de voksne.  

Teams i stedet for stuer

De fleste institutioner er delt op på stuer, men dén traditionelle tankegang har de også brudt med i Filosoffen, hvor de arbejder i teams. Der er et vuggestueteam, to børnehaveteams og et specialteam.

- Det har også været en stor udfordring, og det er det stadig. Vi er ikke i mål endnu. Vi vil gerne gøre op med tanken om ’dem inde på den anden stue’ og ’herinde hos os’. Når forældrene får deres barn ind her, så får de akkurat det samme, om de er i den ene gruppe eller den anden gruppe, siger Susanne Eg.

En anden grund til at arbejde i teams er, at ledelsen har en ambition om, at alle medarbejdere skal være specialister i stedet for generalister. Alle medarbejdere har et ansvarsområde, for eksempel kultur, filosofi eller bevægelse.

- Hvis de er to på kultur, så sørger de for at materialerne er i orden. Det er ikke dem, der skal gøre det hele, men de er tovholdere. Når vi for eksempel skal i teatret, så er det kulturmedarbejderne, der har kontakten til teatret. Alle har ansvaret for noget, men så skal de heller ikke tage dig af alt det andet, siger Susanne Eg.

De kan også se en fordel i planlægningen af de pædagogiske aktiviteter.

- Vi har et ønske om at bryde med, at vi planlægger fra dag til dag. Der skal være planlagt længere frem. Vi skal være klar over, hvad vi vil med aktiviteterne. Vi vil give mulighed for, at medarbejderne kan brænde igennem, så det ikke bare bliver leverpostej over hele linjen, og man er så forpligtet til at bære det ind i aktiviteterne, siger Jette Stender Føhns.

Filosoffer på væggene

Alle teams er opkaldt efter kendte filosoffer. 

Fakta om Filosoffen
Filosoffen logo

Der går 148 børn i daginstitutionen Filosoffen fordelt på ét vuggestueteam, ét specialteam og to børnehaveteams.

Institutionen samarbejder med filosof Christian Svendsen fra VIA University College. De har også ofte studerende fra VIAs professionsuddannelser i praktik.
 

Filosoffens teams

Vuggestuen - Hannahs team - er opkaldt efter filosoffen Hannah Arendt

Specialgruppen - Johns team - er opkaldt efter filosoffen John Dewey

Børnehavens ene team - Sørens team - er opkaldt efter filosoffen Søren Kierkegaard

Børnehavens andet team - Simones team - er opkaldt efter filosoffen Simone de Beauvoir