børn

3 tips til at lege sig til læring

Børnene leger for at lære i Børnehuset Universet i Høje-Taastrup Kommune. Personalet lader i høj grad børnene tage styringen, for der er læring i næsten alle lege. Samtidig arbejder tilbuddet med stærke relationer som en del af børnelivet.

Af Mette Voss 05/02/2018
BUPL,
FOA,
KL

Leg som vejen til læring er højt på listen over ting, der bliver arbejdet pædagogisk med i Børnehuset Universet i Hedehusene. Det arbejde indebærer blandt andet, at næsten alt foregår på børnenes præmisser, men tag ikke fejl; der er masser af mening og læring i alt, hvad der sker i huset.

- Det vigtigste at lære, er at lære. Vi taler hele tiden om læring, men når man er 0-6 år, så lærer man gennem leg. Vi skal turde være nærværende ved at lytte til børnene og bruge deres input og bruge det. Vi har altid nogle overordnede mål, og dem skal vi gerne nå hen til. Men det er vigtigt, at vi får børnene med i hele processen, siger Grethe Skelgaard, der er pædagog i Universet, og lederen Susanne Henriksen supplerer:

- Vi skal trække os lidt som voksne og være nysgerrige på, hvad det er barnet gerne vil. Barnet skal være igangsætteren, og vi følger børnene, siger hun.

Børnehuset Universet har bidraget med sine erfaringer til Fremfærd-projektet ’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’, hvor det netop er ved at blive undersøgt, hvad der kendetegner danske dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Alle børn i Danmark skal have lige muligheder for at få en ungdomsuddannelse, og grundlaget for den mulighed lægges allerede i deres tidlige liv. Kvalitet i dagtilbuddenes læringsmiljø er medvirkende til at børnene klarer sig bedre senere i livet både fagligt og socialt.

Der er mange eksempler på, hvordan børnene i Universet lærer gennem leg.

Eksempel 1: Konstruktionslege

Når børnene leger med LEGO og bygger tårne af klodser handler det dybest set om matematik. Der er former, der skal passe sammen, så tårnet ikke vælter eller så LEGO-bilen kan køre. Og personalet taler så om matematik ud fra de konstruktioner, børnene selv bygger op eller finder på. 

- Alle konstruktionslegene er læring om matematik, siger Susanne Henriksen, og fortæller, at hverdagsaktiviteter også bidrager til læringen om matematik.

- Hvis børnene skal hente kopper og tallerkener, så skal de også vide, hvor mange der er, og det er også matematik, siger Susanne Henriksen

Eksempel 2: Over og under

Hvad sker der, når en voksen pædagog skal kravle ned under en børnestol? Det bliver børnene opmærksomme på, når Grethe Skelgaard leger en forholdsordsleg med dem.

- Legen begynder med, at det er den voksne, der beder børnene om at gå over, under eller ved siden af fx en stol. Det lærer dem alle forholdsordene, og det bliver meget konkret for dem, siger Grethe Skelgaard.

Samtidig bliver børnene opmærksomme på størrelsesforhold, og de kan pludselig se, at pædagogen nok er for stor til at kunne være under en børnestol.

- De kan se det sjove i, at jeg skal prøve at kravle under stolen. Jeg er med på det, og siger selvfølgelig, at jeg vil meget gerne prøve. De er vilde med den leg, siger Grethe Skelgaard.

Eksempel 3: Hvor kommer tingene fra?

Når børnene stiller spørgsmål til pædagogerne, får de ikke serveret svaret, de bliver i stedet inddraget i at finde frem til svaret.

- vi talte fx om, hvor sne kommer fra. Der kom mange gode bud, og vi fandt sammen frem til, at det havde noget at gøre med regn og det kolde vejr. Bagefter prøvede vi så selv at putte vand i fryseren, for at se, hvad der sker. Vi oplever tingene, og børnene elsker det, siger Grethe Skelgaard.

Lige for tiden arbejder hele huset med temaet sanser, og det giver også rig mulighed for at børnene kan prøve ting af.

- I forgårs skulle vi smage på forskellige ting, og vi havde en lille pige, der ikke ville smage. Så skal hun heller ikke smage, men hun sagde selv: ”Men jeg kan se det.” Da hun så havde stået og kigget lidt på de andre og det hele, så endte det med, at hun gerne ville smage alligevel, siger Grethe Skelgaard.

Om Universet

Børnehuset Universet består af tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Børnene er aldersopdelt, og de følges derfor med samme gruppe børn gennem hele deres børnehavetid. De voksne følger også børnene, men grupperne skifter stue hvert år, så rummene og legetøjet er tilpasset alderen.

I Børnehuset Universet arbejdes med den anerkendende pædagogik.

Om 'Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud'
fremfærd logo

Kvalitet i dagtilbuddenes læringsmiljø er medvirkende til, at børn klarer sig bedre senere i livet både fagligt og socialt.

Derfor har FOA, BUPL og KL under Fremfærd Børn sat gang i projektet ’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’, hvor det undersøges, hvad der kendetegner dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Projektet har fokus på dagtilbud, der har en høj andel af socialt udsatte børn, og der undersøges 20 dagtilbud.

Undersøgelsen er gennemført af professor Charlotte Ringsmose, Institut for Læring og Filosofi, AAU og lektor ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth, DPU.

Læs pressemeddelelse her