Kom godt i gang

Marte Meo - kom godt i gang

På Plejecenter Byageren i Rudersdal har man i flere år benyttet metoden Marte Meo. Er I blevet inspireret af at høre om deres erfaringer, og kunne I overveje selv at indføre metoden? Her er en række spørgsmål til refleksion og diskussion samt relevante links.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. Marte Meo - kom godt i gang

Marte Meo bygger på den pædagogik, at vi lærer mest af at se, hvad der lykkes. Marte Meo betyder ”Ved egen kraft” og er en metode, som bruger videooptagelser til at forbedre samspillet mellem mennes

 • Lærer man mest af at se hvad der lykkes – i din erfaring?
 • Grundtanken i Marte Meo er, at alle mennesker vil det gode samarbejde, og hvis det ikke lykkes, er det fordi vi enten ikke har lært bedre, eller fordi vi har mistet vores samarbejdskompetencer.Diskuter denne tilgang.
 • Metoden har fokus på muligheder frem for begrænsninger og tager udgangspunkt i hvad man gør godt. Helt konkret optages ca. 10 minutters videofilm af samvær mellem beboeren og medarbejderen. Herefter laver Marte Meo terapeuten en interaktionsanalyse for at afdække beboerens og medarbejderens kompetencer. Terapeuten udvælger nogle få videoklip, der vises for medarbejderne på en efterfølgende supervision. På videoklippene ser man helt konkret, hvad der lykkes i samspillet og som medarbejderne skal gøre mere af, for at give beboeren mulighed for at udvikle sine potentialer og for at medarbejderne og beboeren har mulighed for at samarbejde positivt.Hvad tænker du / I om denne metode?
 • Metoden er konkret, løsningsorienteret og handlingsanvisende - Når man bruger Marte Meo, får man en konkret handlingsanvisning.
 • Diskuter hvordan det ville være for jer?
 • "Vi havde brug for en læring i medarbejdergruppen, der skulle foregå i det daglige arbejde (og ikke på kursus), så der ikke gik tid fra arbejdet med beboerne," udtaler Jane Hald, leder på Byageren. Er det for jer at se, en værdi i sig selv, at Marte Meo metoden foregår på arbejdet, at læringen ikke kræver ressourcer i forhold til kursus/undervisning af medarbejdergruppen eller megen hjemmeforberedelse?
 • I en supervision efter Marte Meo metoden får medarbejderen helt konkrete svar: ”Se – når du gør præcis sådan, så kan du se, at beboeren kan samarbejde med dig” Hvordan giver I anvisninger hos jer?
 • Hvad siger I typisk?
 • Benytter I mange abstrakte begreber?
 • Hvad er det mest spændende ved denne tilgang /metode?
 • Hvad fordrer metoden af medarbejdere?
 • Hvad ser I som det mest udfordrende ved metoden Marte Meo?
 • Er der noget i denne tilgang/metode, der inspirerer jer?
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. Marte Meo - kom godt i gang