Kom godt i gang

LA2 - Kom godt i gang

Kan I lade jer inspirere af Grevenlunds erfaringer med LA2? Her er en række refleksionsspørgsmål samt links til at komme videre.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. LA2 - Kom godt i gang

LA2 er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og medarbejdere og borgere på socialpsykiatriske bosteder i Danmark. Formålet har været at afprøve om metoder, der tager udgangspunkt i dialog og borgerinddragelse virker reducerende på kritiske episoder med vold og trusler og deraf følgende magtanvendelser. Resultaterne viser at det gør de!

  • Diskuter med hinanden betydningen af denne viden?
  • Hvordan er det hos jer med dialog og borgerinddragelse?
  • LA2 ser magtanvendelser, vold og trusler som udtryk for afmagt fra såvel fagprofessionelle som borgere. Begreberne “ressourcer” og “belastninger” er centrale begreber i LA2. Diskuter betydningen af at kende sine egne belastningspunkter - for såvel professionelle medarbejdere og borgere?
  • Recovery er et begreb der benyttes overalt i dag i socialpsykiatrien - Socialstyrelsen har defineret en række elementer i recovery, herunder: forbundethed, håb og optimisme, identitet, mening og empowerment, men hvad betyder de ord i konkret daglig praksis? Diskuter og kom med eksempler fra jeres hverdag.
  • Hvilken betydning har det, for relationen mellem medarbejder og borger, at den enkelte borger anses som ekspert i eget liv?
  • LA2 er en model, der arbejder systematisk med både forebyggelse, håndtering og læring. Hvilke elementer af modellen tænker I lyder mest interessant?
  • Kunne I overveje at lade jer inspirere af tankerne bag LA2?
  • Hvis I skulle indføre nogle af elementerne i LA2 i arbejdet med jeres borgergruppe, hvilke elementer ville I da først overveje?
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. LA2 - Kom godt i gang