Kom godt i gang

Trafiklys - kom godt igang

Trafiklys har været i brug på Kingstrup siden 2014. Her er en række refleksionsspørgsmål og links som inspiration til en diskussion om, hvorvidt metoden også er noget for jer.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 4. Trafiklys - kom godt igang

Risikovurderingsværktøjet er uhyre enkelt, Trafiklys beskriver borgerens signaler; sprogbrug, stemmeføring, kropssprog og opdeler adfærden i enten grøn, gul eller rød.

  • Hvilke fordele/ulemper er der ved denne enkle farveopdeling af borgerens adfærd?
  • Redskabet beskriver også personalets handlemuligheder i rød, gul, grøn. Hvilke fordele/ulemper er der ved det?
  • Er der udviklingsmuligheder for borgeren i brugen af Trafiklysmodellen? Diskuter udviklingsmuligheder for såvel borgere som medarbejdere
  • Er redskabet borgerinddragende - eller fastholder den borgeren i et status quo?
  • Metoden fordrer et fælles sprog i medarbejdergruppen / teamet omkring borgerens reaktioner og tilsvarende for personalets handlemuligheder. Hvordan opnås det fælles sprog i praksis og hvad kræver det af den enkelte medarbejder - og af ledelsen?
Metoder mod vold > Håndtering > 4. Trafiklys - kom godt igang 
Nyttige links - Trafiklys