LA2 i praksis

"Der er ingen mennesker, som har lyst til at slå andre. Enhver konflikt er problemskabende, både for den, der udfører den og for den, der modtager konflikten...”

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 2. LA2 i praksis

Særforanstaltning Grevenlund i Odense er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, flere er domsanbragte med udadreagerende adfærd. Grevenlund har 16 beboere og 20 borgere i aktivitetstilbud.

Grevenlunds cirka 50 medarbejdere og fire teams benytter i dag systematisk metoden LA2. Metoden er ikke fuldt udrullet endnu. Foreløbig ligger hovedfokus på de to første elementer af LA2: Trivselsplanen, der handler om forebyggelse og Tryghedsplanen, der fokuserer på, hvordan borger og medarbejder håndterer svære situationer så borgeren så vidt muligt undgår at komme i affekt og miste selvkontrollen.

Planerne udarbejdes i samarbejde medarbejder og borger imellem og revideres løbende. I planerne beskrives de konkrete strategier for både borger og medarbejder, for at sænke borgerens belastningsniveau og for at håndtere og lære. 

LA2 er ikke bare en metode - det er også et tankesæt, der lægger op til, at man som medarbejder accepterer, at man selv er part i de konflikter, der kan opstå.

- Vi stiller os ikke over i et hjørne og peger over mod borgeren som bærer af problemet, det er faktisk et fælles problem, som vi har muligheden for at gøre noget ved, siger Jan Hoffmann Pedersen, der har en baggrund som både pædagog og tømrer, inden han trådte til som daglig leder af Grevenlund.

Ulla Leth, der er rehabibiteringsleder for de tre særforanstaltninger i Odense Kommune supplerer:

- Det er os, der skal tune ind på borgerens behov. Der er ikke nogen borgere - eller mennesker i det hele taget, som har lyst til at slå andre. Enhver konflikt er problemskabende både for den, der udfører den og for den, der modtager konflikten”

På næste side kan du høre om erfaringerne med at implementere LA2 på Grevenlund

Metoder mod vold > Forebyggelse > 2. LA2 i praksis