Feedback Informed Treatment i praksis

"Vores udgangspunkt, at hvis der sker noget voldsomt her for en af vores beboere, så er der noget vi sammen ikke har opdaget i tide..."

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 2. FIT i praksis

I Tilst uden for Århus ligger botilbuddet Tuesten Huse. Her bor 18 borgere med svære psykiatriske udfordringer, heraf flere med dobbeltdiagnoser og misbrug - og 14 med behandlingsdom. Tuesten Huse har 21 medarbejdere.

På tre år har Tuesten Huse reduceret antallet af episoder med vold og trusler med mere end to tredjedele. Nøglen til succesen er en ny tilgang til borgerne, med dialog og systematisk inddragelse af borgernes perspektiver, for at blive klogere på hvordan man kan forebygge og nedbringe vold og trusler. Det er metoderne Åben Dialog, LA2 og Feedback Informed Treatment, der er i brug på Tuesten Huse. Alle metoderne er borgerinddragende.

“På overfladen så er det et meget simpelt redskab, men i praksis, så kan det, der ser simpelt ud på overfladen, stikke rigtig dybt”

Kenneth Sandell Henriksen, boformsleder på Tuesten Huse om metoden Feedback Informed Treatment

“Al udvikling stopper jo når man siger: Jamen han er psykotisk, Bum!. Så er der ikke mere dialog. Det er meget mere interessant at gå ind og tænke: Hvad er det i hans adfærd? Eller hvad er det der har ført dertil? Hvor er det vi kan udvikle?”

Pædagog og tillidsrepræsentant Thomas Kramer

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde på Tuesten Huse er det enkelte menneske og ønsket om at samarbejde med borgeren om et individuelt recovery orienteret rehabiliteringsforløb med fokus på struktureret udviklings- og relationsarbejde i et socialt miljø.

"Den allerstørste værdi vi har på Tuesten Huse er håb", siger boformsleder, Kenneth Sandell Henriksen.

På næste side kan du høre mere om hans erfaringer med borgerinddragelse.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 2. FIT i praksis