Trafiklys - introduktion

Trafiklys er et risikovurderingsværktøj med to hovedelementer: En beskrivelse af borgerens objektive adfærd og anvisninger i, hvad medarbejderne kan gøre for at deeskalere.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 1. Trafiklys - introduktion

Trafiklys er et enkelt risikovurderingsværktøj, der opdeler og beskriver borgerens adfærd i 3 farver - og tilsvarende lister personalets handlemuligheder for at støtte og hjælpe borgeren, når borgeren har det henholdsvis godt, svært, og når borgeren ikke længere kan samarbejde.

Omdrejningspunktet i trafiklyset er en grundig beskrivelse af, hvordan borgeren fremstår i de tre tilstande. Her noteres borgerens typiske adfærd - altså sprogbrug, stemmeføring, kropssprog og handlinger således, at medarbejderne kan identificere, om borgeren er i balance, har det svært eller udviser decideret risikoadfærd.

Tilsvarende er der for hver borger listet mulige pædagogiske tiltag, som kan virke deeskalerende for netop den borger. Dette skal bidrage til at beskytte både borgeren selv, andre borgere samt personalet og hjælpe borgeren med at komme tilbage i balance.

Botilbuddet Kingstrup under Region Syddanmark har arbejdet med Trafiklys siden 2014. Det fortæller TRIO på Kingstrup mere om i næste video.

Metoder mod vold > Håndtering > 1. Trafiklys - introduktion